Door Henk Buikema op 1 november 2015

Kwartaalverslag fractie PvdA juli – september 2015

Na de hectiek over de besluitvorming rond de zondagsopening (zie vorige verslag) was er op 9 juli vlak voor het zomerreces de behandeling van de Perspectiefnota. Daarbij bespreekt de raad de begroting van 2016 en de wijzigingen die we dan in deze begroting kunnen voorstellen. De bijdrage van Harry heeft op de website gestaan.

Het meest opvallende in deze vergadering was d grote hoeveelheid moties en amendementen die op het allerlaatst door tal van fracties werden ingediend. De PvdA-fractie heeft met de motie afschaffen hondenbelasting (op tijd) het initiatief genomen om deze in te dienen.

Het is niet zinvol om alle moties en amendementen hier te noemen, deze zijn te vinden op www.ede.nlWel opvallend bij de stemming over de moties (7 stuks) en de amendementen (10 stuks) was dat geen enkele keer volgens de coalitie – en oppositielijnen is gestemd. Dat had ook te maken met het late indienen van tal van moties, waardoor afstemming met andere partijen vaak niet goed verliep. Voorbeeld: het CDA en D66 hebben een motie ingediend over het sluiten van Perron 31. We waren niet op de hoogte van deze motie en voelden ons overvallen. CU en PvdA en GroenLinks hebben dan ook tegen deze motie gestemd, die helaas wel is aangenomen.

Kortom:

1:het is onhandig dat zoveel moties en amendementen zo laat gecommuniceerd werden en

2.het is goed dat coalitie en oppositie niet als 2 kampen per definitie tegenover elkaar staan.

Van het eerste moeten we leren en daar moeten we betere afspraken over maken. Harry heeft daar binnen de coalitie ook al overleg over gevoerd. En bij de besluitvorming over de Programmabegroting op 12 november hopen we daar de resultaten van te merken.

Van het tweede kan opgemerkt worden dat ook de oppositiepartijen wat kunnen bereiken in de raad. En vooral: hier is een mooi resultaat zichtbaar van een niet dichtgetimmerd convenant.

Na het zomerreces hadden we op 10 september de eerste Politieke Dag Ede (PDE). Rasit heeft bij het onderwerp World Food Centrum o.a. gepleit voor HBO onderwijs op het gebied van Food. MBO en academisch onderwijs zijn voldoende aanwezig, maar op Foodgebied is er nog ruimte voor HBO.

Verder hebben Harry en Rasit een bezoek gebracht aan de bewonerscommissie van Ede Centrum om onder meer over Levendig Centrum te spreken. De bewoners hebben daar immers direct mee te maken.

Op zaterdag 26 september hebben fractie en bestuur hun kwartaal overleg gehad. We hebben gedachten uitgewisseld over parkeren in Ede en de woonvisie, ook met betrekking tot vluchtelingen, doorgesproken.

Verder is in september de “Handreiking voor gemeenteraadsleden bij incidenten in het sociaal domein” in de definitieve versie besproken in de raadswerkgroep Sociaal Domein.

Daarnaast is de gemeentelijke monitor Sociaal Domein besproken. Er is een landelijke monitor en er wordt ook een gemeentelijke monitor ontwikkeld. De landelijke monitor bevat een aantal interessante meer algemene gegevens, maar soms moeten die gegevens wel verder vertaald worden naar de Edese situatie.

Ria zit namens onze PvdA fractie in een werkgroep die de Edese Sociale Monitor ontwikkelt.

Tot zover dit wat korte verslag: dit kwartaal werd overheerst door het zomerreces.

Vriendelijke groet,

Henk Buikema, secretaris fractie PvdA

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema