4 juli 2018

Meer ambitie in bestuursakkoord

De PvdA is blij dat de coalitie gehoor gegeven heeft aan haar oproep om ambitieuzer te zijn in haar bestuursakkoord.

Zo zijn wij met name verheugd dat dat de coalitie onze slogan ‘Iedereen doet mee’ heeft overgenomen, met daarbij ons voorstel om als gemeentelijke werkgever het goede voorbeeld te zijn. Goed dat er ingezet wordt om met name onze jongeren goede stage- en start werkplekken te kunnen bieden. Hiermee krijgen zij een vliegende start van hun carrière en meer kansen voor de toekomst.

Daarnaast is de PvdA blij met de verhoogde ambitie van de coalitie om het aantal huisuitzettingen tot het minimum te beperken. Uiteraard blijven wij scherp in het streven om in 2020 geen enkele huisuitzetting meer te hebben.

Ook zijn wij blij dat de coalitie besloten heeft zich actiever in te gaan zetten t.b.v. de herindeling van het luchtruim om de overlast van laagvliegroutes over de Veluwe en Ede te minimaliseren.

Ondanks deze verhoogde ambitie zijn er echter nog meer punten waarop het bestuursakkoord ambitieuzer kon zijn. Wij blijven ons dan ook inzetten om de coalitie te bewegen na deze eerste stapjes aanvullende ambitieuze stappen te blijven zetten.