Door op 29 maart 2015

MTB-routes gaan weer open: antwoord op vragen 18/02

De mountainbikeroute op de Eder heide wordt weer opengesteld. Op korte termijn wordt een aangepaste route aangelegd waardoor de verbinding met bestaande moutainbikeroutes op Edes grondgebied weer hersteld wordt. Dit blijkt uit de beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van Ede op raadsvragen van de raadsleden Peter Jansen (ChristenUnie) en Harry van Huijstee (PvdA).
In het verleden lag er op Defensie terrein een mtb-route, die verschillende routes in het gemeentebos met elkaar verbond. Deze route liep langs het MOB-complex bij de Driesprong en dan schuin over de heide richting de Planken Wambuis weg. De route is ongeveer 20 jaar geleden in goed overleg aangelegd door de gemeente Ede op het Defensieterrein. Begin vorig jaar gaf Defensie aan deze route niet langer toe staan en heeft zelfs delen verwijderd. Sinds die tijd vindt er door Defensie verscherpt toezicht plaats  tot grote ergernis van mountainbikers.

De PvdA heeft samen met de ChristenUnie in februari vragen aan het College van Ede gesteld. Het stellen van deze vragen lijkt effect te hebben gehad.
Onwenselijk
Uit de beantwoording erkend het College de problemen die zich concentreren op de Eder-heide, eigendom van Defensie. Het College onderschrijft het standpunt van de raadsleden Jansen (CU) en Van Huijstee dat het volledig weren van moutainbikers op het noordelijk deel van de Ederheide onwenselijk is, omdat daardoor de verbinding tussen bestaande routes op aanliggende terreinen ontbreekt. Defensie stelt wel  voor om de verbindingsroute op een beperkt aantal plaatsen aan te passen. Op 12 maart jl. heeft  Defensie in ene overleg met de gemenete aangegeven dat een aangepaste mountainbikeroute op de Ederheide weer open gesteld kan worden. Op korte termijn wordt die route aangelegd waardoor de verbinding tussen bestaande moutainbikeroutes in dit deel van het Edes grondgebied weer hersteld wordt.
Strategie
Ook is het College het met de PvdA en CU eens dat een ‘ja, mits…’ strategie de voorkeur verdient. Het College is van mening dat mountainbiken op bestaande paden in principe mogelijk moet zijn. Uiteraard staat het iedere terreineigenaar vrij om op zijn gebied al dan niet gebruik door mountainbikers toe te staan. Voor de gebieden in eigendom van de gemeente wil het College mountainbiken waar mogelijk faciliteren. Natuurlijk  binnen de grenzen van natuurwetgeving en onder voorwaarde van voorkomen van overlast van andere gebruikers van de natuurterreinen.