Door op 29 april 2014

Nieuwe bestuursstijl – hoe doe je dat?

Na de verkiezingen was het al snel duidelijk, de 5 partijen CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen, D66 en PvdA vonden elkaar in hun geloof in en behoefte aan een nieuwe bestuursstijl in Ede. Een stijl met meer openheid en ruimte voor initiatief en betrokkenheid van inwoners. Een stijl waarin niet alles van te voren is dichtgetimmerd maar die ruimte biedt voor invloed van de gemeenteraad.

Maar als dat de ambitie is, wat betekent dat dan voor het proces om tot een bestuursakkoord te komen?  Van de 10 onderhandelaars was het voor negen van hen voor het eerst dat zij coalitiebesprekingen voerden. Dit voelde als voordeel want het gaf de mogelijkheid om het proces naar eigen inzichten in te vullen; vernieuwend en passend bij deze ambitie.

De volgende uitgangspunten waren daarbij voor de partijen van belang:

  1. Dit proces van enkele weken goed gebruiken om onderling vertrouwen op te bouwen en een gedeelde koers bepalen om daarmee de komende 4 jaar Ede in onderling goede verhoudingen te besturen. Veel tijd is daarmee gestoken in een goede portefeuilleverdeling die past bij de persoonlijke wensen en ambities, in het doordenken van een gedeelde koers en visie en het kennen van elkaars kwaliteiten en valkuilen.
  2. Komen tot een convenant dat de komende 4 jaar ruimte biedt voor debat en gesprek met de Edese inwoners en de gemeenteraad. Daarom hebben we een raamwerk beschreven waarbinnen veel ruimte is voor inkleuring gedurende de komende vier  jaar. Het convenant is dus allesbehalve uitputtend, en het is zeker niet zo dat de onderwerpen die er niet in staan niet belangrijk zijn. We wilden geen in drie weken dichtgetimmerd akkoord omdat we dan naar ons gevoel veel onderwerpen te kort doen en omdat die onderwerpen veelal een bredere discussie vragen dan tussen tien mensen.
  3. En we wilden ruimte bieden aan de gemeenteraad gedurende het proces om te komen tot het convenant. We realiseerden ons goed dat dit op gespannen voet staat met het eerste uitgangspunt om vooral aan het vertrouwen te werken tussen de partijen onderling.Daarom kozen we ervoor de gemeenteraad op de hoogte te brengen van het proces met voortgangsberichten. In het verleden gebeurde gebeurde dit nooit.

Tenslotte vroegen we de gemeenteraad om, op een moment dat wijzigingen nog mogelijk zijn, input te geven op het convenant om daarmee het raamwerk te verstevigen.  Het is jammer en ik vind het een gemiste kans dat de oppositiepartijen hier geen invulling aan gegeven hebben. Kennelijk werd de  uitgestoken hand niet als zodanig ervaren. Het is voor iedereen wennen, deze nieuwe bestuursstijl. Laten we ons daarmee uit het veld slaan? Zeker niet. Er komen de komende 4 jaar nog vele onderwerpen langs om te oefenen. Ook voor ons is het zoeken. Hou ons scherp! De wil, het geloof en de ambitie zijn er. Nu op naar de uitvoering!

 

Marije Eleveld

Lijsttrekker PvdA Ede