10 januari 2017

Nieuwe fractievoorzitter en nieuw raadslid

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de afdeling en de fractie van de PvdA in Ede, gisteravond in de Meerpaal, zijn de beoogde opvolgers van Harry van Huijstee als fractievoorzitter en raadslid bekend gemaakt.

Hierbij het persbericht namens de PvdA Fractie:

P E R S B E R I C H T

De Edese PvdA-fractie heeft besloten dat Raşit Görgülü fractievoorzitter wordt zodra Harry van Huijstee als wethouder benoemd is. Huidig fractievolger Ria Maliepaard zal de vrijkomende raadszetel gaan bezetten.

Raşit Görgülü, 44 jaar, is sinds 2002 actief in de politiek en al bijna 7 jaar raadslid in Ede, waar hij zich de afgelopen tijd vooral heeft ingezet op de onderwerpen financiën, economie en arbeidsmarkt, grondzaken openbare ruimte, duurzaamheid. Zijn motivatie om politiek actief te zijn vindt hij vooral in zijn streven naar een maatschappij in solidariteit. Zijn stap naar het fractievoorzitterschap heeft hij welbewust en in goed overleg gezet: “Werken aan de samenleving doen we gezamenlijk. En door de tijd heen gaan taken en verantwoordelijkheden van de een naar de ander over als een estafettestokje. Dat gebeurt nu in onze fractie. Het is fijn te merken dat het met de kwaliteit, betrokkenheid en professionaliteit binnen de fractie meer dan goed zit. Nu het stokje van fractievoorzitter aan mij doorgegeven wordt zal ik me graag ook in deze rol inzetten voor een sterker en socialer Ede.”

Ria Maliepaard-Janssen, 62 jaar, is na diverse vrijwillige maatschappelijke functies inmiddels drie jaar actief als fractievolger in de PvdA-fractie. De uitdaging om de stap naar raadslid te maken neemt ze graag aan: “Als fractievolger heb ik veel geleerd. Vanaf het begin weet ik me gesteund door de fractie en heb ik de gelegenheid gekregen me volledig in te zetten voor de onderwerpen die me na aan het hart liggen:  WMO, wijk- en welzijnswerk, minimabeleid etc. Ik ben blij met de kans en het vertrouwen dat ik nu krijg en blijf me als raadslid inzetten voor mijn doel: elke inwoner van onze gemeente telt mee én doet mee!”.