21 januari 2018

Nieuwjaar toespraak van Harry van Huijstee

Als mij 10 jaar terug gevraagd was: In 2018 sta jij hier als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid dan had ik zeker nee geschud. Hoewel: In mijn jeugd was ik politiek erg betrokken. Ik ben opgegroeid in Ede en werd bij mijn opvoeding zeer beïnvloed door mijn lieve, zachtaardige Oma en door mijn vader, een beroeps militair. Van hen beiden  heb ik geleerd om mensen te vertrouwen en dat altijd te blijven doen. En dat ik nu als lijsttrekker voor de PvdA mag meewerken aan het beter, mooier en socialer maken van mijn stad: een mooiere opgave is er niet..

2017 was een turbulent jaar met veel wisselingen in ons team. Maar ook met mooie resultaten:  veel extra woningen, veel burgerparticipatie zoals bij het ontwerp van het marktplein of  het plan voor de Kolkakkerbuurt. Het sociaal beleid van de gemeente is goed en als ik onze regelingen vergelijk met andere gemeentes dan mogen we trots zijn. Als sociaal-democraat vind ik overigens dat het in de uitvoering nog wel een slag beter kan, maar toch…

Helaas ook een jaar met een teleurstellende uitslag bij de 2e kamer verkiezing. Maar er is niets mis met onze idealen: Eerlijk delen, van kennis, macht en inkomen. Solidariteit tussen arm en rijk, tussen jongeren en ouderen, tussen hulpvragers en hulpgevers, dat is waar het om draait (immers vanuit de geschiedenis serie Ja Zuster, nee Zuster:   we benne op de wereld om mekaar, om mekaar te helpen niet waar )

Solidariteit , samenwerken , zorgen voor elkaar en dat iedereen mee kan doen zijn de kernwaarden waar wij als Partij voor de Arbeid voor staan en waar wij de komende jaren verder aan zullen werken.

Dus meer woningen boven op de 400 extra sociale huurwoningen die nu bijna gerealiseerd zijn. Wij vragen nog eens 500 extra sociale huurwoningen, want de vraag is groot en het aanbod bleef in de jaren van crisis ver achter. Werk aan de winkel dus.

Zorgen voor duurzaamheid: voor windmolens en zonnepanelen, ook omdat gas eindig is.

Werken aan werk en dus hard aan de slag met het World Food Center: Hierdoor komen niet alleen bezoekers maar ook kenniswerkers naar Ede en het brengt werkgelegenheid  voor Edenaren.  We gaan daadwerkelijk bouwen aan de Parklaan en het station om daarmee Ede goed bereikbaar te houden.

En sprekend over het stationsgebied: Na wel heel veel  jaren plannen maken  is er nu toch eindelijk beweging in de Kop van de Parkweg. Er wordt nu gebouwd aan het eerste appartementen gebouw.

In de zorg willen we slagen maken met de kernwoorden: dicht bij de mensen,  samen met de mensen en maatwerk.

In de buurtcentra aan verbreding van de ontmoeting met plaats voor iedereen om mee te doen.

Ons armoede beleid: Wij sturen mensen niet naar de kredietbank als ze een wasmachine niet kunnen betalen zoals het TV-programma Kassa zegt. In Ede kun je die wasmachine regelen via leenbijstand en daar betaal je geen rente over.

Partijgenoot Herman Tjeenk Willink pleit voor meer ruimte voor de professionals op alle terreinen. Ik sluit mij daarbij aan en daar hoort politieke sturing bij met de keuze voor eerlijk delen en solidariteit en wat met minder management.

Onze speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn:  WONEN en IEDEREEN TELT MEE .                          Maar er is meer, al drie campagnes roepen we:  LAAT EDE BRUISEN.

Daar is al veel bereikt: Zo is het Openluchttheater opgeknapt.  Vorig jaar genoot ik in een uitverkochte Kuil van  de Edwin Evers band.  Er is nu een goede regeling voor de zondagsopening van winkels. In 2018 ook graag de bibliotheek met de stadswinkel open op zondag.  En graag de kermis weer terug in Ede centrum. Die kan dan mooi aansluiten op het nieuwe marktplein.

Als ik dan terug denk aan mijn jeugd, de tijd van mijn vader en oma waar ik mee begon, dan is er al veel veranderd in Ede. Ede werd stadser met de mooiste bioscoop en prachtige culturele voorzieningen als Akoesticum en Cultura.

Gelukkig is er ook veel hetzelfde gebleven zoals onze mooie natuur met bos en hei, het park de Hoge Veluwe met het Kröller Muller museum, de samenhang tussen stad en dorpen: al met al is het dus niet zo vreemd dat hier de gelukkigste mensen van Nederland wonen.

En dus afsluitend: Veel bereikt maar ook nog heel veel te doen.

Ik wens ik u allen een gezond, sociaal en bruisend 2018 en voor ons een mooie uitslag bij de Gemeenteraadsverkiezing van 21 maart!