Door op 11 juni 2016

Raadsvragen Álle kinderen meedoen!

Eind 2015 is onze motie ‘Meer kinderen meedoen’ met algemene stemmen aangenomen door de Edese gemeenteraad. In de motie vragen we aandacht voor kinderen die door financiële problemen in hun gezin niet aan voor hen gebruikelijke en noodzakelijke activiteiten mee kunnen doen. Na de reactie van het College en vervolggesprekken met ambtenaren heeft onze PvdA-fractie samen met Groen Links/PE raadsvragen ingediend: we dringen aan op extra maatregelen op een paar punten en helderheid over de aanpak. De volledige tekst van de raadsvragen vindt u hier: Raadsvragen Alle kinderen meedoen – 070616, en gaan samengevat over de volgende belemmeringen:

  1. De toegankelijkheid van de website ‘Bereken uw recht’. Deze website vraagt om inkomensgegevens: mensen in de schuldhulpverlening krijgen van hun inkomen veel minder om te besteden, omdat zij immers hun schulden moeten aflossen. De ingevulde bedragen doen dus geen recht aan de werkelijke financiële situatie. Ondanks mogelijkheden voor maatwerk is onze conclusie dat deze website op dit punt belemmerend werkt en we vragen de wethouder hierop actie te ondernemen.
  2. Het gebruik van de diverse computers op het Werkplein van en voor UWV en voor andere zaken, zoals ‘Bereken uw recht’, is technisch beperkt. Ook openingstijden en spreekuren zijn niet afgestemd.  Dit wordt ervaren als een extra drempel, zeker voor mensen die (vrijwillige) ondersteuning krijgen.
  3. Communicatie naar de doelgroep is nog niet altijd optimaal. Wij vragen de wethouder op welke wijze de amtbenaren, doorverwijzers en zorgverleners worden gestimuleerd om deze doelgroep actief te informeren over de mogelijke (minima-) regelingen.