Door op 21 oktober 2015

Noodopvang vluchtelingen. Waarom?

De Partij van de Arbeid in Ede heeft in het afgelopen jaar met andere fracties de Gemeente Ede opgeroepen om zich voor te bereiden op de komst van vele vluchtelingen naar Nederland en in het bijzonder naar Ede. Ook is het College gevraagd actief mee te denken over opvangmogelijkheden in Ede. Afgelopen donderdag 15 oktober heeft de Gemeenteraad gedebatteerd over de komst van een noodopvang voor maximaal 370 vluchtelingen en daarover een positief besluit genomen. Hieronder onze bijdrage:

Waarom?

Voor wat betreft de PvdA fractie is het niet denkbaar dat wij als maatschappij en als land onze rug keren naar de vreselijke gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden en de drama’s die deze met zich meebrengen. Dit is voor de PvdA fractie de belangrijkste drijfveer om een helpende hand uit te steken naar mensen in nood.

Daarnaast is er ook een hele praktische reden voor onze solidariteit. Er is in Nederland sprake van een dringende situatie met betrekking tot de opvang van de vluchtelingen die in grote getalen ons land binnenkomen. De staatssecretaris heeft gemeentes opgeroepen om te helpen. Dan kan het niet zo zijn dat een gemeente niet serieus kijkt naar mogelijkheden en de mogelijkheden die er zijn niet aanbiedt. Wat voor voorbeeld geven we anders af? Als overheid vragen we de burgers vaak om verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage te leveren. Als fractie vinden we het daarom niet meer dan normaal dat ook de gemeente Ede zijn schouders onder dit probleem zet.

Hoe?

Na Waarom komt de Hoe- vraag. Dat we een humanitaire en bestuurlijke plicht vervullen ontslaat de gemeente niet van haar plicht om de uitvoering zo goed en transparant mogelijk te laten verlopen. Het is van groot belang om de burgers niet alleen goed te informeren maar hun vooral ook te betrekken bij de uitvoering. Gisteren (donderdag 14 oktober) ben ik net als vele collega’s ook naar de informatie avond geweest. Waar ik overigens grote complimenten voor wil maken. Het was tip top georganiseerd en de deelnemers waren ook erg open. Sommige boden hulp aan en sommigen hebben hun zorgen geuit. Ik wil graag ook het luisterend oor zijn voor de mensen die zorgen hebben. Het is ook niet gek dat er zorgen zijn. Dit is nieuw in Ede en de ontwikkelingen gaan snel. Je krijgt dinsdag een uitnodiging voor een informatie bijeenkomst op woensdag en wellicht zitten de eerste asielzoekers al vrijdag in het gebouw. Al snappen de mensen dat het voortvloeit uit de grote urgentie die er is, toch gaat het snel en is er eigenlijk geen tijd om erover na te denken en of er met elkaar over te praten. Op de informatieavond is er al aangegeven dat het COA 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar is en graag in contact is met de Edenaren. Dat is de ook het geval wat gemeente betreft. Om het helemaal af te ronden wil ik namens mijn fractie ook aangeven wij ook bereikbaar zijn voor mensen met ideeën zorgen of klachten.