Door op 29 september 2015

Onderhoud Eder Heide

De heide van Ede is van defensie. Defensie is verantwoordelijk voor het onderhoud. De heide van Ede is belangrijk voor de bevolking van Ede en voor onze gasten. De heide van Ede in paarse gloed is prachtig. Defensie pleegde in 2014 groot onderhoud met het rooien van veel boompjes, maar de groeikracht van nieuwe boompjes is groot. Tot verdriet van de Edese PvdA groeit er weer veel opschot op de heide: bramen, boompjes en ook veel prunus. Prunus is slecht voor de schapen, dus die komen daar niet meer.  En dus groeit de heide nog sneller dicht.

De PvdA fractie heeft in Raadsvragen het college opgeroepen om in overleg te gaan met defensie opdat onze Eder- en Ginkelse heide een mooi en open blijft.  Zie raadsvragen heide  met daarbij als bijlage twee nota’s van defensie, zie: defensieterreinen recreatief medegebruik  en defensie en natuurbeheer