Door op 17 januari 2014

Op bezoek bij Bureau Jeugdzorg

Woensdagmorgen 14 januari om 9.00u ontvangen door de regiomanager Jos van Kouterik en teammanager Thea de Jonge voor een bestuurlijke stage. We voeren een gesprek over alle veranderingen die gaande zijn in de jeugdzorg.

Waardering van de manager voor zijn personeel hoe die daar nu mee omgaan. Een zeer laag ziekteverzuim ondanks de onzekere toekomst voor veel werknemers. Heb ik nog werk in de jeugdzorg op 1 januari? Duidelijk wordt dat Bureau Jeugdzorg al goed aan het inspelen is op alle veranderingen.

Vervolgens met jeugdhulpverlener Conny op bezoek geweest bij een moeder met 1 kind. Conny functioneert in deze situatie als een soort gezinsregisseur en vraagt hoe alle zorg rond moeder en kind loopt. Hoe loopt het contact met vader en hoe is de ondersteuning van Icare? Duidelijk wordt dat Conny helemaal denkt vanuit de veiligheid van het kind. Dat staat centraal in het hele traject.

Rond 11.00u terug bij Bureau Jeugdzorg en een gesprek met Miranda van de bureaudienst. Miranda legt uit dat de bureaudienst 40 uur per week bemenst wordt en dat alle meldingen hier gefilterd worden. Wie moet waar mee aan de slag. Een belangrijke dienst om zo snel en effficiënt mogelijk de juiste hulp in te schakelen. En wellicht zit deze bureaudienst wel heel dicht tegen het sociaal team binnen de gemeente Ede aan.

Daarna heb ik met Lien en Wendy een casus doorgesproken over een uithuis-plaatsing en een voorlopige onder toezichtstelling. Ook hier wordt telkens duidelijk dat het hele denken binnen Bureau Jeugdzorg wordt bepaald door de veiligheid van kinderen. En verder dat er vooral gekeken wordt om ouders en opvoeders die problemen hebben met het opvoeden vooral positief te benaderen en te kijken vanuit wat ouders wel goed doen.

Al met al: ik maak me wel zorgen over alle veranderingen die op handen zijn, maar ik heb enorm veel vertrouwen in de mensen in het werkveld. Zij laten jongeren niet zomaar in de steek, ook als niet alles goed geregeld is volgend jaar. En daar moeten en kunnen we het meest op vertrouwen!!

Bureau Jeugdzorg, bedankt voor de leerzame en inspirerende ochtend.

Henk Buikema