15 oktober 2013

Open Lucht Theater, 10 oktober

Door: Henk Buikema

De afgelopen week is in de raad gesproken over het opknappen van het Open Lucht Theater en de nieuwbouw van een ontvangstgebouw op de plaats waar nu de Edese Commerciële Club een clubgebouw heeft staan.

Het college is met een voorstel gekomen dat in totaal ruim 3,5 miljoen euro gaat kosten, maar waarin de provincie de helft van de kosten voor haar rekening neemt. In onderstaande bijdrage leest u de bijdrage van de PvdA tijdens het debat.

Net zoals veel Edenaren vindt de PvdA De Kuil een prachtig Edes bezit waar we trots op kunnen zijn. Het is dan ook zeker de moeite waard om in het Open Lucht Theater te investeren, zodat de toekomst van het De Kuil verzekerd is.

De PvdA heeft nog wel een paar opmerkingen over de voor ons liggende plannen:

De afgelopen weken is de buurt goed op de hoogte gebracht van de plannen en dan komen er minstens 2 problemen om de hoek voor de buurt:

Het parkeren en de geluidsoverlast. Deze problemen zijn nog niet overtuigend opgelost, maar wellicht is het allerbelangrijkste dat de stichting Open Lucht Theater en de gemeente en de buurt elkaar goed blijven informeren. De problemen ten aanzien van parkeren en geluid kunnen we nu nog niet goed beoordelen. De tijd zal dat uitwijzen en daarom nu zeggen “de plannen deugen niet”, is niet reëel. Maar garanties geven over de communicatie rond het parkeren en geluidsoverlast kan de gemeente wel. De klankbordgroep die beloofd is, moet daarin een duidelijke taak krijgen. Bijv. minimaal 2x per jaar een gesprek met een afvaardiging van de buurt en bijv. bijtijds de programmering in de buurt nadrukkelijk communiceren. De buurt horende in de afgelopen weken denken wij dat de bereidheid van de buurt om mee te werken aanwezig is. Aan de gemeente de taak om van deze bereidwilligheid gebruik te maken.

En daar zit voor de PvdA een knelpunt. Hoe lang blijft de buurt positief? In het verleden heeft de gemeente niet altijd goed gepresteerd in het handhaven rond evenementen. Burgers hebben weinig vertrouwen in de gemeente als handhaver. Dat is wat elke keer in gesprekken naar voren komt. Dus de gemeente zal het vertrouwen moeten herwinnen!

Vraag aan het college:

Kunnen er naast de toezegging van de klankbordgroep nog concretere toezeggingen rond handhaving gedaan worden?

Een ander probleem zit in het nieuwe ontvangstgebouw. De investering van de nieuwbouw is ruim 1 miljoen euro. Daar zit natuurlijk subsidie van de provincie bij, maar is dit wel verstandig? Kan het clubgebouw van ECC niet volstaan? Nu blijkt dat we met de lasten uit het verleden zitten. In een tijd (jaren 90) dat de overheid sterk aan het privatiseren was, heeft de ECC dit gebouw en het OLT zich toe kunnen eigenen. Dat is achteraf stom geweest.  Dat geeft de ECC nu veel macht en daarom dus een nieuw gebouw met ECC en gemeente. Eerlijk gezegd krijgt de PvdA buikpijn van dit soort gedoe. Maar we willen wel een goed geoutilleerd Open Lucht Theater en daar horen goede facilitaire voorzieningen bij. We begrijpen de constructie die gevonden is en vinden het ongelukkig, maar wellicht kan het niet anders.

Voor de rest hopen we dat een Edese aannemer de revitalisatie van het OLT op zich kan nemen. Dan komt de Edese subsidie in ieder geval goed terecht.

Nog 1 opmerking over het ontvangstgebouw: ook hier maakt de buurt zich zorgen over de intensiteit van het gebruik. Ook dit gebruik van dit gebouw moet een punt van aandacht zijn voor de klankbordgroep.

Over de jaarlijkse subsidie van 155.00 naar het OLT. We vinden het veel geld en vragen ons af of deze jaarlijkse toezegging ook een eeuw doorloopt. Is het niet beter elk jaar opnieuw dit in de begroting van cultuur te bespreken?

Tot slot nog 1 voorwaarde van de PvdA voor de programmering:

We willen dat alle Edese basisschoolkinderen minimaal 2x tijdens de basisschool een voorstelling in De Kuil hebben en voor de leerlingen van het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs ook minimaal 1 activiteit in De Kuil.

 

Op 31 oktober zal er een besluit in de raad worden genomen over deze plannen.

Zoals u leest is de PvdA positief onder de voorwaarden die genoemd worden.