Door op 4 januari 2014

Participatiesamenleving volgens de PvdA

De participatiesamenleving was het woord van 2013. Burgemeester Van der Knaap refereerde er ook aan in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij gaf terecht aan dat Ede eigenlijk al een participatiesamenleving is met vele vrijwilligers die zich, allemaal op hun eigen wijze, inzetten voor een beter en mooier Ede. Zo ruimt er dagelijks een man het afval op wat in het centrum naast de prullenbakken is gegooid en zijn er via netwerk Dien je Stad en Goede Buur veel mensen die klusjes of diensten doen voor mensen die dat zelf niet kunnen.

De burgemeester maakte zich ook zorgen over zijn eigen kinderen. Wat als hij en zijn vrouw straks ondersteuning nodig hebben. Moeten zijn kinderen dan voor hen gaan zorgen? Terwijl ze drukke banen en gezinnen hebben en niet in Ede wonen?

Als het aan de PvdA ligt moet vrijwilligerswerk vrijwillig blijven. Mensen die zorg nodig hebben krijgen een passende oplossing. Ja, in bepaalde gevallen betekent dat dat kinderen goed wat kunnen betekenen. Soms zal een beroep gedaan worden op vrijwilligers, die er in Ede zoveel zijn. Maar als beiden niet mogelijk is, blijft er altijd professionele zorg beschikbaar.

De participatiesamenleving voor de PvdA is een samenleving waar in eerste instantie mensen naar elkaar omkijken en zorg hebben voor elkaar. Waar de overheid zorgt voor de juiste verbindingen en ondersteuning van vrijwilligers en organisaties. Waar altijd professionele zorg beschikbaar is als dat nodig is. Een participatiesamenleving is kortom een samenleving van ontmoeten en verbinden. En laat dat nu net de visie van Ede zijn!