Door Henk Buikema op 26 mei 2015

Permar in zwaar weer.

Meer dan 1 miljoen verlies over 2014 en een begroot verlies van bijna 1 miljoen in 2015.  Dat is in het kort de situatie rond Permar. Vervelende  cijfers en wat lastig is dat de raad pas in april 2015 op de hoogte is gebracht over de tegenvaller van 2014.

Bijdrage Permar 21 mei 2015,
Voorzitter,
Meer dan 1 miljoen verlies over 2014 en een begroot verlies van bijna 1 miljoen in 2015.  Dat is in het kort de situatie rond Permar. Vervelende  cijfers en wat lastig is dat de raad pas in april 2015 op de hoogte is gebracht over de tegenvaller van 2014 en in mei een bijgestelde begroting voor 2015 heeft ontvangen.
Over de achtergronden van een aantal cijfers hebben we inmiddels verklaringen gekregen, maar het grootste probleem is: waarom zijn we als raad zo laat op de hoogte gebracht?

Het bestuur van Permar heeft vanaf 1 april de raad via informatiebijeenkomsten op de hoogte gebracht en getracht op deze wijze inzichtelijk te maken wat er gaande is geweest.
In de kern speelt volgens de PvdA hier het vertrouwen dat het bestuur heeft gehad in de directeur van Permar. De directeur zegt in het najaar telkens toe dat de cijfers komen en ze komen niet.  Er was veel vertrouwen in de directeur en heeft de directeur tegen beter weten in gehoopt dat het allemaal wel goed zou komen? Is optimisme de valkuil geweest? Wat maakt dat deze directeur niet met de cijfers kwam?
Had hijzelf te hoge verwachtingen m.b.t Permar. En zo ja: is hij daarin gewaarschuwd?  Had hij als ervaren man een grote inschattingsfout gemaakt en heeft hij zich dat te laat gerealiseerd? Of was de druk vanuit het algemeen bestuur te groot, of voelde hij druk vanuit de gemeenteraden. Wat maakt dat deze ervaren manager niet met de gegevens is gekomen. Waar was hij bang voor?
Tot nu toe lijkt het erop dat alle vingers in de richting van deze directeur wijzen als het gaat om de tegenvallers bij Permar. Maar dan versimpelen we  de hele situatie.
De rol van het bestuur, van de commissaris, het ambtelijk overleg, de gemeenteraden moet hierin ook onder loep worden genomen. Uiteindelijk gaat het erom wat we hieruit moeten leren. En kennelijk zijn er weeffouten in hoe Permar aangestuurd moet worden. Bijvoorbeeld: is 1 commissaris wel voldoende? Of had de financiële functionaris niet de plicht moeten hebben om rechtstreeks aan het bestuur te rapporteren?

Ook de gemeenteraad werd het afgelopen jaar met regelmaat door directeur op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond Permar. Afspraak was: eens per 3 maanden. Maar in het laatste kwartaal is er geen rapportage geweest van de directeur. En ik kan me niet heugen dat er een raadslid is geweest die hier op heeft gewezen. En ik moet u zeggen dat de PvdA ook vertrouwen had in deze directeur. Dat maakt dat ik  in ieder geval niet wantrouwend werd over het achter blijven van de  kwartaal rapportage.

Voorzitter,
De PvdA is positief over het aangekondigde onafhankelijke onderzoek. Dat is echt noodzakelijk en dan verwachten we dat het onderzoek zich richt op de rollen van bestuursleden, de directeur, de controller, de commissaris en het ambtelijk overleg. Maar ook graag onderzoek naar de rol van de raad. Welke reacties zijn er op dit achterblijven van cijfers geweest? Welke cultuur is dominant geweest in het aansturen van Permar? Was dat vertrouwen? Of was dat angst? Mogen er fouten gemaakt worden?

Het zijn allemaal vragen waar nu geen antwoord op is, maar het aangekondigde onafhankelijke onderzoek zal deze vragen moeten beantwoorden.
Omdat dit onderzoek nog moet starten of gaande is, kunnen we vanavond geen definitief oordeel vellen over de gang van zaken rond dit pijnlijke dossier.

Voorzitter,
De PvdA wil graag meer duidelijkheid van de wethouder over:

1. Is het onderzoek al gestart?
2. Wat zijn de garanties over de onafhankelijkheid van het onderzoek? Welk onafhankelijk onderzoeksbureau wordt ingezet?
3. Wanneer worden de resultaten van  het onderzoek aan de raad gepresenteerd?
4. Kunnen we als raad ook onderzoeksvragen leveren en op welke termijn moet dat dan?

Voorzitter,
De afgelopen maanden is Permar niet positief in het nieuws geweest. Voor huidige en toekomstige  werknemers en werkgevers van Permar is dit niet goed. Ik vind dat we als raad de plicht hebben om er alles aan te doen om het imago van Permar zo positief mogelijk te houden. Want het gaat wel om de werknemers die in onze samenleving het meest kwetsbaar zijn.

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema