Door op 18 november 2016

PvdA pal voor passend werk!

Maandag 14 november hebben ca. 50 Permar-medewerkers, OR-leden en belangstellenden op initiatief van de PvdA in Ede gesproken over de toekomst van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Per 1 november jl. is de ontmanteling van sociaal werkbedrijf de Permar in gang gezet en op 1 januari 2018 moet er een goede, werkbare voorziening ingericht zijn. Bij voorkeur voor een bredere doelgroep dan alleen de voormalige WSW-cliënten die met de invoering van de participatiewet op 1-1-15 hun recht op behoud van werk en loongarantie via de Gemeente Ede hebben behouden. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens kreeg een spervuur van vragen op zich af met als belangrijkste: houd ik werk, houd ik mijn inkomen en kan ik alsjeblieft blijven werken met mensen waar ik goed mee overweg kan.

Henk Buikema leidde de avond in en John Kerstens legde nogmaals uit wat de invoering van de Participatiewet betekent. Daarnaast is belangrijk te weten dat ook zonder de invoering van deze wet, per 1-1-15, de Permar niet kon blijven bestaan in de huidige vorm. De vijf deelnemende gemeenten zijn het niet eens over de koers, er waren verschillen van inzicht over de financiën, de doelstelling en de uitvoering. Daarom wordt er nu in Ede hard gewerkt aan een nieuwe voorziening.

De voormalige WSW-ers zijn bezorgd over hun toekomst en zien veel alarmerende berichten in de media. Helder en zeker is dat de gemeente de verplichting heeft om voor deze medewerkers een passende werkplek te realiseren en het loon door te betalen.

De mensen reageren: “We willen niet alleen gerust gesteld worden, we willen vooral duidelijkheid: onze Permar valt uit elkaar, het stopt, het pand wordt verkocht, wat gebeurt er en wanneer?” Wethouder Marije Eleveld, bestuursvoorzitter van Permar: “Er zal écht geen gat ontstaan. Permar stopt echt pas als er wat nieuws is. Er zullen dan mensen in dienst komen van de gemeente, zoals bij de afdeling Groen gebeurt, of worden gedetacheerd bij bedrijven als Blue View. En waar nodig zijn er altijd  beschutte werkplekken. Het loon is gegarandeerd en iedereen ontvangt dat van de gemeente. Nu en ook na 1 januari 2018. We weten dat we nu nog weinig duidelijkheid kunnen geven. We begrijpen allemaal de onrust. Maar we willen dit zorgvuldig doen en we hopen in januari 2017 een besluit te kunnen nemen. “

Hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien is dus nog niet duidelijk. Kerstens geeft aan dat de overheid graag ziet dat ook de huidige professionele begeleiding mee gaat doen. Zij verdienen ook zekerheid. Hun kennis blijft dan behouden, ze kennen de medewerkers en de markt. Ook kunnen ze in een nieuwe organisatie samen met de sociale dienst, WMO en UWV breder ingezet worden voor Wajongers, mensen in de bijstand etc. Dit streven is ook uitgangspunt van de Edese PvdA.
Gevraagd wordt of bedrijven wel voldoende weten van de participatiewet. Kerstens: “In de participatiewet is o.a. bedacht dat bedrijven verdeeld over een aantal jaren 125.00 mensen met afstand tot werk een baan moeten aanbieden. Ook beslist de Tweede Kamer binnenkort over een extra verplichting om 30.000 beschutte werkplekken te realiseren. Goed nieuws is dat sinds 1-1-15 er beduidend meer mensen bij overheid en in bedrijven werken dan daarvoor. Dat gaat de goede kant op. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) is meer dan Max Havelaar koffie schenken en steeds meer bedrijven beseffen dat. Daarnaast is de PvdA bezig om samen met het CDA een keurmerk te ontwikkelen voor social firms. Deze bedrijven moeten wel levensvatbaar zijn en kunnen niet het volledige loon betalen. Daarom vult de gemeente aan. Ook als er minder WSW-ers uitstromen dan verwacht werd moet de overheid garanderen dat zij hun rechten behouden en er voldoende geld is voor de voorzieningen en de lonen. ”

Marije vult aan: “In ons Werkgevers Service Punt (WSP) worden voor dit doel de krachten gebundeld en bedrijven actief benaderd. Ook worden nieuwe bedrijven op allerlei manier gemotiveerd om werk, werkervaringsplaatsen of stages te regelen.”

Een prangende vraag is of mensen die graag en goed met elkaar samenwerken dat ook in de nieuwe organisatie kunnen blijven doen.
Kerstens: “Werken is inderdaad meer dan het werk alleen en loon ontvangen. Maar dit kun je niet in een wet vastleggen. De OR moet hier zeker alert op zijn, vooral bij groepsdetacheringen is veel mogelijk. De hardere  arbeidsvoorwaarden, het ‘passend werk’, dat al jaren bestaat, scholing en geldigheid certificaten vragen blijvend aandacht. Scholing blijft verplicht. En besef goed dat bijna nergens anders de scholing zo goed geregeld is als bij de sociale werkbedrijven.”

Henk Buikema dankt de aanwezigen en John Kerstens voor hun komst en besluit de  bijeenkomst: “De uitkomst van deze avond is dat een werkplek en loon zijn gegarandeerd. Maar ook dat nu hard ingezet moet worden op duidelijkheid over de toekomst. We doen als Edese raadsleden ons best boven water te krijgen wat er leeft en daar helpen de vragen van vanavond en de antwoorden van John en Marije goed bij. Waar het uiteindelijk om gaat is dat niemand thuis op de bank hoort te zitten. Iedereen hoort erbij en verdient een passende baan, ook na 1 januari 2018. Tenslotte zijn we wel de Partij van de Arbeid!”