Door op 4 maart 2014

PvdA Ede en Marokkaanse gemeenschap in gesprek

Namens de PvdA Ede hebben Marije Eleveld, Henk Buikema, Simon van de Pol en ik een open, agendavrij gesprek met bestuursleden van AMNE, de belangenorganisatie voor Edenaren van Marokkaanse afkomst, gevormd door een aantal zelforganisaties en de Marokkaanse Moskee.

De bestuursleden kunnen inmiddels rekenen op veel vertrouwen bij de achterban en men werkt samen met de vrouwenorganisatie Sabiel. In presentaties heeft men inzicht gegeven in financiën en activiteiten en zijn kritische vragen beantwoord. Daaruit zijn drie speerpunten naar voren gekomen: onderwijs, werk en criminaliteit, waarvoor men contact en samenwerking met scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties heel hard nodig heeft.

Stage en werk voor jongeren zijn zorgpunten. Men vindt dat veel allochtone jongeren niet op het ROC thuis horen en meer kunnen. De vaak slecht overwogen schoolkeuze, het ontbreken van een netwerk met rolmodellen in de eigen omgeving en van sociale vaardigheden worden als oorzaken genoemd.
Henk Buikema oppert scholen te motiveren betere sollicitatietraining en actuele functie-informatie te verzorgen. Dit wordt enthousiast begroet, evenals een plan voor een stagebureau waarin alle scholen en het bedrijfsleven samenwerken.
AMNE pleit voor blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaters. De cijfers laten verbetering zien, maar de bestuurders ervaren dat in hun omgeving helaas nog onvoldoende.

Ook zijn er zorgen over de oudste generatie. Aan de vraag om Nederlands te leren is voldaan door het ROC te vragen om op een vertrouwde locatie les te geven. Men wil ook meer bewegen en computerles. Veel kan via AMNE opgepakt, maar het takenpakket is immens. Graag ziet men aansluiting bij de wijk- en sociale teams die nu in  Veldhuizen proef draaien. Marije Eleveld: “Dat is zeker de bedoeling. Ook pleiten wij voor er voor kennis van diverse culturen te borgen in de teams.” Ik kaart de mantelzorg  aan. AMNE geeft aan dat er veel mantelzorg wordt verleend. En vaak te veel naast de dagelijkse werkzaamheden. Dat betekent soms zelfs dat er te weinig tijd overblijft voor de kinderen, met alle negatieve gevolgen van dien. Hoog tijd dus om het Steunpunt Mantelzorg en AMNE met elkaar in contact te brengen.

Geldverslindende scholings- en werkgelegenheidsprojecten leiden tot ergernis: “Onlangs zijn we benaderd of we alsjeblieft kandidaten hadden voor een door de overheid gefinancierd project, waarvoor al tienduizenden euro’s toegezegd waren, zonder dat de deelnemers bekend waren!”. AMNE pleit ervoor vroegtijdig betrokken te worden bij dergelijke plannen om mee te kunnen denken, zodat het geld komt waar het echt nodig is. Een aantal vrouwen volgde een opleidingstraject met baangarantie in de zorg,  maar ze zitten al weer thuis. Het argument van de werkgever; “Wij moeten bezuinigen, er verdwijnen banen”. Op de bedrijfssite staan echter wel vacatures. Is dat discriminatie? Is het niveau, meestal 2, toch nog onvoldoende om de vacatures te vervullen? AMNE ziet dit graag onderzocht. De PvdA stelt voor deze mensen verder op te leiden naar een hoger niveau, en deze optie wordt met instemming begroet.