3 februari 2017

PvdA Ede verwelkomt nieuwe wethouder, raadslid en fractievolger

Op donderdag 2 februari heeft de gemeenteraad van Ede onze fractievoorzitter Harry van Huijstee beëdigd als nieuwe wethouder voor onder meer wonen, welzijn en financiën. Hij is de opvolger van Marije Eleveld, die directeur is geworden van een woningbouwstichting in Utrecht.

Harry: “Ik ben blij met het vertrouwen dat de raad en de PvdA-fractie in mij heeft uitgesproken. Ik zie uit naar de samenwerking met de collega-wethouders en de partijen in de raad. Marije heeft als wethouder een goede erfenis achtergelaten als het gaat om betaalbaar wonen, gezonde financiën en de manier waarop de inwoners van Ede samen werken aan een socialere samenleving. Ik zal deze koers voortzetten.”

Het doorschuiven van Harry van de fractie naar het college heeft ook een aantal veranderingen binnen de fractie tot gevolg. Raşit Görgülü neemt de voorzittershamer over van Harry. Ria Maliepaard, sinds 2014 fractievolger, is vandaag beëdigd tot raadslid. Erwin Buter is benoemd tot fractievolger. Raadslid Henk Buikema blijft secretaris van de fractie en Karin Bijl blijft fractievolger.

Raşit: “Met Ria nu als raadslid en Erwin als fractievolger hebben we als PvdA Ede weer een goed team. Samen met de andere partijen willen we blijven werken aan een Ede waar het goed wonen en werken is. Aan een Ede dat bruist. En vooral aan een Ede waarin we samen werken aan een samenleving waarin voor iedereen een plaats is. Met deze fractie blijven we ons de komende tijd hiervoor inzetten.”