Door op 1 maart 2014

PvdA Ede: zorg voor mantelzorg!

De PvdA in Ede maakt zich sterk voor passende ondersteuning van mantelzorgers. Lijsttrekker  Marije Eleveld, medekandidaat GR2014 Henk Buikema en ik gaan in gesprek met vrijwilligerscentrale De Medewerker over knelpunten en ontwikkelingen.

De overheveling van meer zorgtaken naar de Gemeente en het kantelproces van aanbod-  naar vraaggerichte zorg vraagt meer van de directe omgeving van cliënten, de zgn. 0e lijn. Tegelijk wordt de professionele zorg anders, dichtbij de mensen en op maat ingericht, waarvoor wijk- en sociale teams proef draaien. Directeur Jolien Kohlmann: “In opdracht van de gemeente draaien wij in Ede Centraal een pilot met St. Welzijn Ouderen, Sportservice en Welstede. We stemmen onze werkwijzen af om onnodige intakes te voorkomen en de hulpvraag efficiënt en snel vast te stellen.” Ook is de afstemming met de professionele zorg belangrijk om elkaars inzet zo nodig snel te regelen.
Men werkt hard om alle door (ook landelijke) vrijwilligersorganisaties geboden informele zorg in kaart te brengen en aan te bieden via één gemeenschappelijk loket voor vraag en aanbod.

Projectleider Evelien Peters: “Mantelzorgers kloppen vaak pas aan voor hulp als het water aan de lippen staat en het te laat is. De consulenten werken hard om mantelzorgers en hun omgeving duidelijk te maken dat er ondersteuning beschikbaar is.” Adviseur Wil Anker: “Ik vraag bij bedrijven en in het onderwijs  aandacht voor de enorme impact van mantelzorgtaken op de gezondheid en het verzuim van werknemers. Al is de term ‘mantelzorg’ vaak onbespreekbaar, er komen nu in functioneringsgesprekken verzuimfactoren in de persoonlijke sfeer, het zgn. ‘grijze’ verzuim, ter sprake. Dat is winst. ”

Door het wegvallen van dagbesteding en omdat ouderen veel langer of opnieuw zelfstandig wonen neemt de vraag naar mantelzorg toe. Hoe redden ze dat? Wat betekent het voor veel ‘onzichtbare’ (zeer) jonge mantelzorgers? Er gebeurt al veel om gepaste inzet van vrijwillige hulp en het steuntje in de rug van mantelzorgers te waarborgen. Tijdens de keukentafelgesprekken met cliënten is er ook aandacht voor de mantelzorger: ‘Wat kan of wil  hij of zij , maar ook: wat echt niet? En wat heeft men nodig om het vol te houden?’ Consulent Janny van Heumen: “We moeten met ons allen zorgen dat we wel kantelen, maar niet kieperen!” Ook daarom vraagt zij de gemeente het mantelzorgcompliment in ere te houden.

 

Mantelzorgers moeten de ondersteuning krijgen die zij verdienen.  Dit staat in het actieplan ‘Steun de mantelzorger’ (pdf)