Door op 13 december 2013

PvdA leden hebben de kieslijst vastgesteld

PB 121213 PvdA GR team 2014

PARTIJ VAN DE ARBEID EDE EENSGEZIND ACHTER KANDIDATENLIJST

De ledenvergadering van de PvdA stelde woensdagavond met enthousiasme de definitieve kandidatenlijst vast. Daverend applaus was er voor de lijsttrekker Marije Eleveld. In haar dankwoord gaf ze aan nu wel anders voor de ledenvergadering te staan dan vier jaar geleden, toen het voor haar een verrassing was tot lijsttrekker gekozen te worden. Met 2 jaar ervaring als fractievoorzitter en inmiddels ook bijna twee jaar als wethouder is niet meer ‘graag beginnen aan een uitdagende klus’ maar ‘graag doorgaan als lokaal volksvertegenwoordiger, maar zeker ook graag doorgaan als wethouder’. Dat graag doorgaan, voegde ze eraan toe, heeft ook te maken met het team van kandidaten dat achter haar staat: fractievoorzitter Harry van Huijstee en raadslid Rasit Görgülü die ook in de huidige periode ‘haar’ fractieleden waren, samen met nieuwe talenten. Van de nieuwe talenten heeft Henk Buikema als geruime tijd ervaring opgedaan als fractievolger. Ria Maliepaard en Bernard Lekkerkerker zijn nieuw op de lijst. Ze hebben beiden een gedegen sociaaldemocratische achtergrond en zullen zich snel kunnen inwerken. De tweede helft van ‘het dozijn van de PvdA’ herbergt ook een mix van jong enthousiasme en een stevige hoeveelheid ervaring. Met dat team zal de PvdA sterk zichtbaar zijn in de Edese Politiek en in de Edese maatschappij.
Marije Eleveld schetste aan haar achterban de inhoudelijke kant van de verkiezingscampagne. De kernthema’s zijn werk en economie, zorg en zekerheid, Ede actief en bruisend. Ede sterker en socialer is het campagnemotto. Sterker is vooral economisch sterker. Als je als gemeente niet economisch sterk bent, is het heel lastig om sociaal te zijn. De PvdA begrijpt dat de economische ontwikkelingen mensen onzeker hebben gemaakt en dat dat nog versterkt wordt door zorgen over de zorg. De lijsttrekker van de PvdA heeft er vertrouwen in dat ook in de komende jaren iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. Daar moet de PvdA voor in staan en daar zijn de raadsleden op aanspreekbaar. Vier jaar geleden ging de PvdA de verkiezingen in met de slogan: “Laat Ede bruisen!”. Dat heeft resultaat gehad, maar het kan nog veel beter, veel actiever.
De toespraak van Marije Eleveld leverde haar een tweede applaus op. De Edese PvdA is eensgezind en staat enthousiast achter de lijsttrekker en haar team.