Door op 30 november 2014

PvdA raadsleden bezoeken Tweede Kamer

De PvdA Tweede Kamerfractie hield in november avonden met PvdA raadsleden. Met ongeveer 25 raadsleden uit het hele land namen Karin Bijl en Henk Buikema deel. Ze werden ontvangen door John Kerstens, Loes Ypma, Manon Fokke en Agnes Wolbert; allen woordvoerders voor het sociaal domein.
John heette iedereen welkom en typeerde de situatie rond het sociaal domein als: In de beeldvorming staan we met 2- 0 achter, maar langzaam gaat het beeld wat kantelen; maar het moet nog wel 3 – 2 worden.

Een voorbeeld van die beeldvorming rond de zorg: de bezuiniging op de huishoudelijke hulp staat centraal, terwijl het weer gaan werken met wijkverpleegkundigen nog nauwelijks naar voren komt.
Agnes Wolbert, woordvoerder eerste lijnszorg over de wijkverpleegkundige: Vanaf 1 januari 2015 keert de wijkverpleegkundige terug in de Nederlandse wijken en buurten als spilfunctie in de zorg en aanspreekpunt in de wijk. De wijkverpleegkundige zorgt er voor dat mensen straks in eigen thuisomgeving verzorgd en verpleegd kunnen worden. Omdat ze bij mensen thuis komt kan ze bij een “niet-pluis gevoel” preventief ingrijpen om problemen te voorkomen en nodige zorg afstemmen met de huisarts of het sociale wijkteam.
De wijkverpleegkundigen worden betaald door de zorgverzekeraar. De PvdA heeft in de Kamer gerealiseerd dat er volgend jaar een start budget is van 40 miljoen euro, oplopend naar 200 miljoen euro in de volgende jaren. Dan is er geld voor één wijkverpleegkundige extra voor elke huisartsenpraktijk. De wijkverpleegkundigen gaan vanaf 2015 aan de slag.

Manon Fokke geeft aan hoe het in het sociaal domein anders moet en kan: Maatwerk dus en afspreken op lokaal niveau. Het lokaal bestuur kan nu het verschil maken. Manon volgt de stroom geld die vanuit Binnenlandse Zaken naar de gemeenten gaat en kijkt of het geld echt daar terecht komt waar het voor bedoeld is. Dus geen geld voor de zorg in lantaarnpalen.

Loes Ypma, woordvoerder Jeugdzorg, geeft de kern van de verandering: Per gezin werken met één plan van aanpak en één regisseur.
De jeugdzorg gaat met de volgende uitgangspunten aan het werk:
• Eerder de juiste hulp; vindplaatsgericht werken.
• Ouders de regie: familiegroepsplan. De vraag van de ouders staat centraal, het plan van de hulpverlener is volgend.
• Meer vertrouwen geven aan de professionals, dus niet meer alles willen checken zoals hoeveel minuten.
• Uithuisplaatsing geeft hechtingsproblemen; wees terughoudend en probeer meer pleegzorg in de wijk.
NB: donderdag 13 november is hierover in Ede een motie van de PvdA aangenomen!
Een lastig punt is de vraag waar iemand woont, of wel het Woonplaatsbeginsel: Volgens Loes Ypma heeft de staatssecretaris bepaald dat de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont verantwoordelijk is.
Het tellen van aantallen cliënten in de jeugdzorg is erg lastig. Volgens de staatssecretaris is het op orde. Maar ook waar is dat in een aantal plaatsen sommige organisaties de gegevens nog niet leveren.
NB: In Ede moeten we dit navragen en als het niet klopt melden bij Loes Ypma die dan actie kan ondernemen.

Tot slot gaat John Kerstens in op de participatiewet. Hij gaat in op twee belangrijke discussies:
1. In hoeverre blijven de SW-bedrijven bestaan?
2. Hoe gaat het straks met de beschutte werkplaatsen omdat er al gemeenten zijn die mensen naar dagbesteding sturen in plaats van begeleid werken.                                                                                                                                                                                Beide ontwikkelingen baren John zorgen. John ziet het belang van beschut werken en wil dat mensen die nu in aanmerking komen voor de sociale werkvoorziening ook straks gewoon met loon kunnen werken. In een bedrijf met als het moet begeleiding en als het niet anders kan in een beschutte omgeving.
Bij het afsluiten van de bijeenkomst werden de raadsleden nadrukkelijk opgeroepen om contact te zoeken met de Tweede Kamerfractie bij voorvallen en vragen.