Door Henk Buikema op 18 mei 2014

PvdA scholing voor Raadsleden

Vanaf februari zijn er inwerkprogramma ’s voor nieuwe raadsleden. De gemeente organiseert daar een aantal van, maar gelukkig hebben we binnen de PvdA ook een goed scholingstraject voor nieuwe raadsleden: de Wibautleergang. Op zaterdag 10 mei in Utrecht met ongeveer 200 nieuwe raadsleden en fractievolgers uit het hele land.

Hans Spekman opende de dag met een gloedvol betoog waarom hij nog steeds trots is op wat hij in de plaatselijke politiek heeft weten te bereiken. Daarin speelt het aangaan van contact met de burgers de belangrijkste rol. Vanuit de nieuwe sociaal–democratische waarden heet dit: binding.
De grote kans voor sociaal–democraten in de decentralisaties ligt in het contact met maatschappelijke organisaties. Ga er naar toe! En durf het verschil te maken. Passende oplossingen bij personen, dus maatwerk.

De Tweede Kamerleden Otwin van Dijk en John Kerstens benadrukken dat er vooral contact gezocht moet worden met de vakbonden en de cliëntenorganisaties. John benadrukt dat we het sociaal akkoord van de regering er nadrukkelijker bij moeten pakken. En Otwin geeft aan dat de focus nu wel erg gericht is op het geld. Laten we dat ombuigen naar het directe maatwerk voor cliënten.

Vervolgens een speech van Ronald Plasterk waarin duidelijk wordt dat het uiteindelijk altijd gaat om de waarden. Waarom zit je in de politiek? Het perspectief om iets te verbeteren is voor PvdA-ers van groot belang. Het huidige perspectief rond de decentralisaties is volgens Plasterk allemaal lastig en vaak ook een worsteling.
We zijn de partij van de worsteling! Het wordt voor de PvdA spannend en voor de gemeenten de grootste uitdaging sinds de europeanisering.

In de middag komen Felix Rottenberg en Adri Duijvestijn ons inspireren.
Felix Rottenberg noemt de kernwaarden van de sociaal–democratie, die een resultaat zijn van de “waarden – discussie” die de Wiardi Beckman Stichting een paar jaar geleden breed in de partij heeft gevoerd.
En de kernwaarden voor de sociaal – democratie zijn: bestaanszekerheid, goed werk, binding en verheffing.

Voor mij een uiterst leerzame dag waarin ik werd geïnspireerd door met name de oproep van Felix Rottenberg om de permanente educatie handen en voeten te geven. Werken aan verheffing. Kijken hoe we daar in de gemeente meer aandacht aan kunnen geven.

En vooral: zoek het contact met de burgers, de organisaties, de cliëntenraden, enz.
Zorg dat je in de bijdragen in de Raad zaken naar voren brengt, die burgers en organisaties herkennen. Maak duidelijk dat je naar ze geluisterd hebt. Een duidelijke en uitdagende opdracht.

Henk Buikema

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema