Door op 4 april 2017

PvdA vraagt inwoners Ede mee te denken over verkiezingsprogramma

Een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de voorbereidingen bij de PvdA Ede in volle gang. Een van de belangrijkste taken op dit moment is het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma en het werven en selecteren van de kandidaten voor de lijst. Dat zeggen Norma van Burgsteden, afdelingsvoorzitter, en Marije Eleveld, coördinator van de programmacommissie.

Voor het nieuwe verkiezingsprogramma zoekt de PvdA nadrukkelijk de inwoners van Ede op. De opstellers willen de deskundigheid uit de Edese samenleving benutten om tot een sociaaldemocratisch programma te komen dat specifiek is toegespitst op Ede. Van Burgsteden: ‘We hebben vier jaar geleden met ons programma nadrukkelijk ingezet op werk, zorg dichtbij en een bruisende gemeente. Hierdoor waren we herkenbaar voor de inwoners. Onze fractie en wethouder hebben ook veel op deze onderwerpen kunnen bereiken. Dat willen we doortrekken in het nieuwe programma.’

Het bestuur heeft oud-wethouder Eleveld gevraagd de coördinatie van het programma op zich te nemen. Ze heeft in april vijf avonden op het raadhuis georganiseerd waar verenigingen, deskundigen en organisaties uit Ede zijn uitgenodigd om te praten over onderwerpen als werk, zorg en welzijn, sport en cultuur, ruimtelijke ordening en economie. ‘Dit is voor ons een mooi startpunt richting de verkiezingen. We krijgen al veel positieve reacties van mensen die hun ideeën willen laten horen. We hopen dankzij alle suggesties straks een mooi herkenbaar PvdA-verhaal te kunnen vertellen.’

Inwoners van Ede wordt nadrukkelijk gevraagd ook hun ideeën voor een socialer Ede aan te leveren aan het bestuur en fractie van de PvdA Ede. Dat kan via de mail naar pvda.ede@gmail.com. Mensen die zich willen aanmelden voor de kandidatenlijst kunnen zich ook via dit mailadres melden.