Door op 24 oktober 2016

Raadsvragen extra euro’s kinderen in armoede

Afgelopen week heeft staatssecretaris Klijnsma 100 miljoen euro per jaar extra vrij gemaakt om de gevolgen van armoede voor kinderen te bestrijden. Er komt zo de komende jaren ook in Ede steeds een aanzienlijk bedrag bovenop de al bestaande regelingen beschikbaar. Dat is mooi, want een ruwe schatting leert dat in onze gemeente ongeveer 1000 kinderen in armoede opgroeien en daardoor niet volop mee kunnen doen in de samenleving.

Al eerder dit jaar vroegen we met Groen Links/PE aandacht voor deze kwetsbare groep. Half oktober heeft Henk Buikema met CDA en Gemeente Belangen het Edese College van B&W gevraagd hoe en wanneer zij deze extra bijdrage, die in natura moet worden verstrekt, gaat inzetten. Te denken valt aan het betalen van zwemles, de aanschaf van een fiets of andere zaken die onmisbaar zijn om onderwijs te volgen en gezond en maatschappelijk actief op te groeien.

Omdat schulden binnen het gezin vaak armoede onder kinderen veroorzaken moeten schuldenpreventie en -aanpak zeker onderdeel zijn van de maatregelen.  Omdat snel handelen gewenst is zijn de volgende raadsvragen gesteld, met name over de criteria en de ‘spelregels’ voor de besteding van de gelden:

– Kan het college aangeven op welke termijn Edese kinderen daadwerkelijk de ondersteuning ontvangen?
– Kan het college aangeven hoe de gezinnen op de hoogte gebracht worden van deze regelingen? – En kan het college duidelijk maken welke kinderen gebruik kunnen maken van deze regelingen? Welke criteria worden gehanteerd bij het toezeggen van een product? Voorbeeld: hoe oud moet een kind zijn om in aanmerking te komen voor geldelijke ondersteuning bij zwemles?
– Vroegtijdig signaleren van schulden: staatssecretaris Klijnsma wil dat in het armoedebeleid vooral werk gemaakt wordt van het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen, hoe doen we dit in Ede en hoe kan de samenwerking tussen overheid en private organisaties beter?
– In hoeverre wordt bij de uitvoering van het beleid rekening gehouden met maatwerk, bijvoorbeeld voor alleenstaande ouders die net boven het minimum zitten?

Woensdag 19-10-2016 heeft EdeFM in het radioprogramma Ede Vandaag met een interview aandacht aan dit belangrijke onderwerp besteed. Terug te luisteren via: https://soundcloud.com/edefm/pvda-cda-gb-meer-geld-voor-kinderen-in-armoede-in-ede