Door Henk Buikema op 15 maart 2016

Raadsvragen over het realiseren van garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PvdA Ede maakt zich ernstig zorgen over de haalbaarheid van de taakstelling van 155 garantiebanen. In het afgelopen jaar heeft de PvdA regelmatig de gemeente opgeroepen om in het kader van de Participatiewet een voorbeeldwerkgever te zijn.

Tijdens de bijeenkomst op 8 maart vond er een presentatie over het regionaal werkbedrijf plaats en daaraan gekoppeld kwamen ook enkele cijfers naar voren met betrekking tot het realiseren van garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regio FoodValley zal aan het eind van 2016 ongeveer 440 garantiebanen gerealiseerd moeten hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Participatiewet: 125.000 garantiebanen in 2025 gerealiseerd. Daarvan nemen de  werkgevers 100.000 banen voor haar rekening en de overheden 25.000.  Uit de gepresenteerde cijfers bleek dat in de regio FoodValleyde werkgevers aardig op koers liggen: in oktober 2015: ruim 240 banen. De gezamenlijke overheden in FoodValley slechts 15. De gezamenlijke overheden in FoodValley behoren eind 2016 in totaal 155 garantiebanen gerealiseerd te hebben. 

participatie

 

 

 

De PvdA Ede maakt zich ernstig zorgen over de haalbaarheid van de taakstelling van 155 garantiebanen. In het afgelopen jaar heeft de PvdA regelmatig de gemeente opgeroepen om in het kader van de Participatiewet een voorbeeldwerkgever te zijn. En de PvdA heeft ook opgeroepen om creatief te zijn in het creëren van nieuwe garantiebanen.De PvdA is dan ook zeer teleurgesteld in de cijfers die gepresenteerd zijn.

Naar aanleiding van de cijfers die op dinsdag 8 maart gepresenteerd zijn heeft de PvdA  de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met de PvdA eens dat de plaatselijke overheden in de regio FoodValley ver achter blijven in hun prestaties met betrekking tot het realiseren van 155 garantiebanen?
  2. Heeft het college nog vertrouwen in de haalbaarheid van de  doelen voor 2016 van de Participatiewet?
  3. Kan het college aangeven welk deel de gemeente Ede in het realiseren van deze doelstelling tot haar rekening denkt te nemen?
  4. Welke stappen gaat het college ondernemen om op korte termijn aan deze doelen te werken?

 Henk Buikema

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema