Door op 14 april 2017

Raadsvragen: Kindertelefoon moet blijven!

Deze week kwam in het nieuws dat het voortbestaan van de Kindertelefoon bedreigd wordt omdat per 1 januari 2018 de huidige financiering stopt. Deze voorziening geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om anoniem hulp voor hun problemen te vragen. Van onschatbare waarde vindt de PvdA. Dus reden voor Henk Buikema en mij om hierover aan het Edese College onderstaande raadsvragen voor te leggen.

Ede, 13 april 2017

De PvdA Ede heeft o.a. in de media vernomen dat de Kindertelefoon en soortgelijke voorzieningen als Advies Klachtenbureau Jeugdzorg in hun voortbestaan bedreigd worden, in verband met stopzetten centrale financiering vanuit de VNG.
Wij hebben begrepen dat deze beslissing volgt uit een wijziging van de voorwaarden waaronder de VNG uitnamen uit het gemeentefonds mag doen, ingaande 1-1-17, waarbij voor bijvoorbeeld De Kindertelefoon ervoor is  gekozen deze vorm van financiering tot 1-1-18 voort te zetten.
Omdat niet helder is of en hoe deze voor kinderen en jongeren zo belangrijke en veelgebruikte voorziening gefinancierd gaat worden, heeft de organisatie van de Kindertelefoon  aangekondigd het sociaal plan voor de afvloeiing van de medewerkers per 1-6-17 in gang te zetten.

Dit alles baart de Edese PvdA fractie grote zorgen en wij vragen het College het volgende:

1. Is het college bekend met wijziging van de financiering van genoemde voorziening(en)?

2. Is het College het met de PvdA eens dat de Kindertelefoon en soortgelijke voorzieningen belangrijke en onmisbare  instrumenten zijn voor kinderen en jongeren om hun zorgen anoniem en onbedreigd te kunnen uiten en hulp te zoeken voor hun problemen?

3. Kan het college toezeggen dat de Gemeente Ede voor de Edese kinderen en jongeren, of mogelijk in samenwerking met buurgemeenten voor een grotere regio, er alles aan doet om genoemde voorziening(en) te behouden?

4. Kan het College toezeggen dat alle acties erop gericht zijn om e.e.a. voor de datum van 1-6-17 helder te hebben, zodat onnodige onrust maar vooral voortijdige en onwenselijke afbraak van bijv. de Kindertelefoon en wellicht op termijn onnodig gebleken afvloeiing van deskundige mensen voorkomen kan worden? 

Namens de PvdA Fractie Ede
Ria Maliepaard
Henk Buikema