Door Henk Buikema op 27 januari 2017

Raadsvragen over de Evaluatie van het Project Focus

Vandaag zijn door onze fractie samen met de fractie van de ChristenUnie onderstaande vragen aangeboden aan het College van Burgemeester en wethouders over de wachtlijsten voor het Project Focus in Ede.

Focus is een project, (gestart in 2015), waarbinnen kwetsbare jongeren in een  een bredere groep van kwetsbare volwassenen kansrijk is. Het programma Focus is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, emotionele regulatie therapie en systeemanalyse. Binnen FOCUS leren de deelnemers inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van hun gedrag en de consequenties hiervan. FOCUS is erop gericht om belemmeringen in gedrag weg te nemen die ervoor zorgen dat iemand niet kan werken of leren. FOCUS is een intensieve groepsgerichte aanpak. Regelmatig wordt de Edese raad geïnformeerd over de voortgang en de resultaten. De laatste keer via een College memo van 13 december 2016. Het memo heeft de onderstaande vragen opgeroepen:

Het programma Focus kan nu nog niet goed geëvalueerd worden. In de memo van het college van 13 december 2016 wordt aangegeven dat Focus nog een half jaar de tijd krijgt om haar beoogde resultaten te behalen. Tot nu toe zijn er nog te weinig mensen opgenomen in het programma voor Focus en is de uitstroom vertraagd.

Wat ons verontrust is dat er in deze memo niets beschreven wordt over de mensen die op de wachtlijst staan. In totaal staan er 61 mensen op de wachtlijst voor het programma van Focus. De fracties van de PvdA en ChristenUnie maken zich zorgen over deze groep kwetsbare mensen die nu nog langer moeten wachten om in een traject geplaatst te worden dat weer perspectief kan bieden op werk.

De fracties van de PvdA en ChristenUnie hebben naar aanleiding van deze wachtlijst de volgende vragen:

  1. Welke informatie ontvangen de mensen van de wachtlijst over de mogelijkheden om te starten met het project Focus?
  2. Is het college in gesprek met de mensen van de wachtlijst om te kijken hoe ze tijdelijk van een andere voorziening gebruik kunnen maken?
  3. Heeft het college voldoende zicht op het functioneren van het management van Focus? Kunt u dit toelichten?
  4. Er wordt gesproken over de samenstelling van de groep waardoor het lastig is om nieuwe instroom te realiseren. In de memo wordt melding gemaakt van de start van een 2e groep in november 2016. Tegelijk wordt er gesproken van een opnamecapaciteit van 13 personen. Is de 2e groep daadwerkelijk gestart? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke concrete stappen denkt het college te nemen om deze wachtlijst snel te minimaliseren?

Wij willen u verzoeken om deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

Henk Buikema                                                  Dirjanne van Drongelen
Raadslid PvdA                                                   Raadslid ChristenUnie

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema