Door Henk Buikema op 22 mei 2017

Raadsvragen over verkeersveiligheid Zandlaan/kenniscampus

Henk Buikema en Rasit Görgülü hebben tijdens de lunchpauze op 11 mei uitgebreid, lekker in de zon, gesproken met een 20-tal jongeren.
Het gesprek ging met name over de bereikbaarheid van de kenniscampus en de verkeersveiligheid rond de campus. Vrijwel alle studenten zijn zeer tevreden over de bereikbaarheid, zowel per fiets als met het openbaar vervoer. Ten aanzien van de veiligheid rond de campus wordt het oversteken op de Zandlaan vaak als onveilig ervaren. De auto’s rijden daar gewoon 50 en voetgangers en fietsers moeten daar heel goed uitkijken. De rotonde aan de Tooroplaan – Bovenbuurtweg wordt ’s morgens als heel druk ervaren. Veel jongeren zouden het goed vinden als op de wegen rond de campus de fietser overal voorrang zou krijgen. En misschien moet de Zandlaan ter hoogte van de scholen wel een 30 km zone krijgen.

 

Daarom heeft Henk Buikema raadvragen onderstaande raadsvragen gesteld aan het college:

Ede 20 mei 2017.

Aan het college van de gemeente Ede,

Raadsvragen over verkeersveiligheid Zandlaan/kenniscampus.

 Door gesprekken met studenten van ROC A12 is naar voren gekomen dat veel studenten de verkeerssituatie  rond de campus op een aantal punten als onveilig ervaren.

Specifieke aandacht vragen:

  • het kruispunt Bovenbuurtweg – Zandlaan is voor fietsers nog steeds onveilig.
  • het oversteken van voetgangers op de Zandlaan rond de gebouwen van de kenniscampus.

 

Nu de  Topsporthal gebouwd gaat worden en studenten nog veel vaker de Zandlaan zullen gaan oversteken heeft de PvdA de volgende vragen:

  • Is het college ook van mening dat de verkeersveiligheid rond de campus verbeterd kan worden en dan met name voor voetgangers en fietsers?
  • Is het college bereid om te onderzoeken of een 30km zone op de Zandlaan vanaf de kruising Diedenweg- Zandlaan tot en met 100m voorbij de kruising Bovenbuurtweg – Zandlaan een verbetering is?
  • Is het college bij de uitkomst dat de 30km-zone een verbetering is ook bereid om deze dan zsm in te richten en niet te wachten tot een eventuele ontwikkeling van de Parklaan?
  • Is het college bereid om een zebrapad aan te leggen ter hoogte van de bushalte Oude Kerkweg, zodat een meer veilige oversteek tussen CHE, A12 en bushalte en sporthal gerealiseerd wordt?

De PvdA Ede hoopt binnen de gestelde termijn van 30 dagen de beantwoording van u te ontvangen.

Henk Buikema,

raadslid PvdA Ede

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema