Door Henk Buikema op 31 maart 2016

Zorgen over MBO-jongeren

De PvdA vraagt aandacht voor jongeren die hun Mbo-opleiding op niveau 2 en 3 hebben afgerond. In de plannen die overheid, onderwijs en ondernemers (de zgn. Triple Helix) maken in onze regio om onderwijs en werkgelegenheid beter op elkaar af te stemmen, mist de PvdA de aandacht voor deze groep.
Hieronder de raadsvragen die we daarover hebben ingediend.

Raadsvragen van de PvdA

Betreft: uitvoeringsprogramma Triple helix

Tijdens de informatiebijeenkomst van de Regio FoodValley op dinsdag 8 maart 2016 vond er een presentatie plaats over het uitvoeringsprogramma Triple Helix.

In het uitvoeringsprogramma wordt nadrukkelijk gesproken over de samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs. Het onderwijs wordt in dit verband onderverdeeld in WUR, HBO en MBO. Naar aanleiding van de presentatie kwamen, als het om het MBO ging, met name de niveau 4 opleidingen in beeld. De PvdA maakt zich met nu met name zorgen over de positie van niveau 2 en 3 leerlingen van het MBO binnen dit uitvoeringsprogramma.

Naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma dat zeer binnenkort wordt vastgesteld, heeft de PvdA een paar vragen:

1.       Is het college het met de PvdA eens dat de scherpere 2 – deling in de samenleving tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden een kwalijke ontwikkeling is?

2.       Is het college van Ede het eens met de constatering van de PvdA dat er geen specifieke aandacht voor de niveau 2 en 3 opleidingen is binnen het Triple Helix uitvoeringsprogramma?

3.       Is het college bereid om binnen het uitvoeringsprogramma van Triple Helix nadrukkelijk aandacht te vragen voor opleidingen op MBO niveau 2 en 3?

Namens de PvdA,

Henk Buikema

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema