Door Ad de Bruin op 5 september 2017

Rasit geeft zijn zetel in de Raad niet terug aan de PvdA

Rasit Gorgulu, voormalig fractievoorzitter van onze partij in de gemeenteraad, heeft voor de vakantie aangegeven als lid van de PvdA te bedanken. Hij heeft daarna gemeld dat hij nog niet wist of hij zijn zetel op zou geven. Vandaag heeft hij aan onze voorzitter, Norma van Burgsteden, gemeld dat hij om principiële reden zijn zetel in de raad niet opgeeft. Vanuit de Kieswet kan dat alhoewel hij zijn handtekening had gezet bij zijn aantreden om zijn zetel op te geven als hij de partij zou verlaten.
De beleving van Rasit is dat hij min of meer uit de partij zou zijn gezet door hem niet op de nieuwe kandidatenlijst te plaatsen. Dit verhaal is echter bezijden de waarheid.
Aart Homout , voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, heeft tijdens de laatste ledenvergadering gemeld dat Rasit een hoge plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing in 2018, als voorwaarde had gesteld. Met minder nam hij geen genoegen. Na gesprekken met alle kandidaten kwam de commissie tot de conclusie dat de door Rasit voorgestane plaats (1 of 2) op de lijst niet aan de orde was. Om die reden heeft de commissie besloten Rasit niet op de lijst te plaatsen. Een gevolg dus van de eigen opstelling die Rasit bij het gesprek met de commissie heeft ingenomen en zeker geen kwestie van uit de partij gezet zijn. Het bestuur betreurt de stap van Rasit ten zeerste. Er is altijd veel waardering geweest voor het werk van Rasit in de fractie. Ondanks zijn besluit gaan we er vanuit dat samenwerking met hem in de raad ook in de toekomst mogelijk blijft.

Ad de Bruin

Ad de Bruin

Sinds midden jaren zeventig ben ik lid van de Partij van de Arbeid. Aangestoken door de ideeën en het enthousiasme waarmee Joop den Uyl de Partij van de Arbeid handen en voeten gaf. Het motto van destijds was het delen van macht, kennis en inkomen. In onze huidige maatschappij thema’s die nog steeds actueel zijn.

Meer over Ad de Bruin