Door op 12 februari 2015

Regio-Taxi: Vervoer deels hersteld op 13/2 en verder vanaf ma 16/2 zegt wethouder Meijer

De Partij van de Arbeid is geschrokken over de gang van zaken rondom de regiotaxi in Gelderland. Ook in Ede is een aanzienlijk aantal mensen voor hun dagelijkse vervoer, bezoek aan artsen e.d. aangewezen op de regiotaxi. De provincie zorgt al voor vervangend vervoer voor de meest kwetsbaren, maar daarmee is lang niet iedereen geholpen.  Werknemers die niet zonder hulp naar hun werk kunnen, kinderen die niet naar school of andere dagbesteding worden gebracht, ouderen met een kleine beurs, zij blijven nu in de kou staan.

Van de voorzieningenrechter moet taxibedrijf Willemsen-de Koning met onmiddellijke ingang weer gaan rijden, maar het bedrijf laat in een eerste reactie weten dat niet (meer) te kunnen. Hierdoor raken veel mensen mogelijk tussen wal en schip.

Wat de PvdA betreft is het de overheid die in een dergelijke onzekere situatie voor een vangnet zorgt. Wij vinden dat de Gemeente Ede in deze proactief moet handelen en snel moet handelen. Zijn wij in staat zelf plaatselijke bedrijven in te huren om de mensen die nu aanspraak mogen maken op de Regiotaxi alsnog te helpen?  Wij nemen ook aan dat wij de rekening naar de provincie mogen opsturen.

 

Kwetsbare inwoners  van de Gemeente Ede mogen niet de dupe worden van een zakelijk conflict tussen de provincie en een vervoersbedrijf.

 

De PvdA heeft de volgende vragen aan het college:

Hoe wordt het vervoer in Ede gewaarborgd?

Kan er via diverse media een gemeentelijk informatienummer bekend gemaakt worden, waar inwoners met hun vragen terecht kunnen?

De wethouder antwoordde als volgt:

  • Vanaf morgen dus vrijdag 13/2 is er weer vervoer voor rolstoel gebruikers, slechtzienden en is er vervoer naar het Ziekenhuis.
  • Vanaf maandag 16/2 is de regiotaxi naar verwachting van de wethouder weer “gewoon” in bedrijf. Niet meer door Willemsen-de Koning maar door het bedrijf De Vier gewesten” die de regiotaxi toch al vanaf juni zou gaan doen.
  • Mensen met vragen kunnen terecht op de website van de gemeente. Daar staat een telefoonnummer van de Provincie.Wethouder Meijer legt verder ten overvloede uit dat de regiotaxi niet van toepassing is op mensen die naar de dagbesteding moeten, want dat wordt geregeld vanuit de dagbesteding,  ook niet op kinderen want dat is via de WMO geregeld en ook niet voor het groepsvervoer.

 

NB: Het blijkt dat dat bericht op de website van de gemeente nogal algemeen is. De wethouder zegt dat het bericht op de website van de gemeente wordt toegespitst op de bijzondere situatie van nu.