Door op 8 december 2016

Hulp bij schulden, hoe eerder hoe beter!

Pas nog kopte Trouw dat de meerderheid van de mensen met problematische schulden door de gemeente niet bereikt worden en geen hulp krijgen. Uit een rapport aan de tweede kamer zou blijken dat met name de vele regels en voorschriften rondom schuldhulp en het systeem van toeslagen, verkeersboetes en zorgpremies om mensen uit de ellende te houden veel te complex is.

En dat is precies ook mijn ervaring van de afgelopen jaren toen ik als vrijwilliger bij Humanitas Thuisadministratie hier in Ede werkzaam was. Je moet al behoorlijk veel kennis hebben van de regels èn mondig en schriftelijk vaardig zijn om zeker wanneer er iets misgaat zaken financieel weer op de rit te krijgen.

De PvdA fractie is blij dat we de uitdagingen van de huidige praktijk terugzien in deze Visie. Een rekening die te lang blijft liggen kan zomaar verdubbelen. De premies van het zorginstituut zijn enorm. De ervaring leert dat veel schulden explosief groeien door administratieve boetes en incassokosten. Wij onderschrijven het grote belang van preventie en vroegsignalering maar ook nazorg.

Inzet van ketenpartners hierbij is essentieel. Maar ook de ondersteuning vanuit de nuldelijn die al enorm veel oppakken. Het leren om financieel zelfredzaam te zijn is voor velen de oplossing en voorkomt terugval. Maar de praktijk is soms anders en er ligt nog een uitdaging om ook degenen die blijvend hulp nodig hebben passende ondersteuning te bieden. Ook of misschien zelfs juist voor de groep mensen die moeite hebben met de taal. Wij zijn benieuwd naar het vervolg uitvoeringsplan en zijn blij met de aandacht voor de specifieke doelgroepen.

Inwoners lopen vaak tegen hoge zorgkosten aan door onwetendheid over het zorgsysteem en dekkingen van verzekeringen. Betere voorlichting blijft essentieel.

Wij hebben zorgen over de jongeren met schulden, zij maken voor zover wij kunnen inschatten, nog niet veel gebruik van het huidige aanbod. Toch waarschuwt het Nibud al tijden over de oplopende schuldenproblematiek onder jongeren. Hoe gaan wij hen helpen?

Ondernemers, zoals de grote groep zzp-ers, lopen vaak tegen zeer specifieke zaken aan met betrekking tot belastingen en regelingen en de schuldenlast waarmee je als het misgaat met de onderneming mee achterblijft is vaak enorm en niet alleen op te lossen. Is er voldoende kennis ook hen te ondersteunen?

Tot slot vragen we ons nog wel af of en hoe de gezamenlijke visie met Wageningen meerwaarde heeft of zal hebben bij dit vervolg.