Door op 1 juni 2017

Stemverklaring Skaeve Huse

Als je A zegt moet je ook B zeggen. De keuze voor Skaeve Huse is door de raad gemaakt, vrij eenvoudig. Er was nog geen locatie, niemand had nog bezwaren en er waren alleen maar plussen voor de doelgroep. Nu er een locatie voorligt worden de gevolgen voor de omgeving zichtbaar en is er weerstand en angst voor overlast. Laten we als raad niet naïef zijn, dit konden we verwachten, zeker na het proces van de AZC´s.
Zorgen en bezwaren moeten serieus genomen worden door alles te doen wat in ons bereik ligt om overlast te voorkomen. Maar het op voorhand afwijzen van elke voorliggende locatie geeft ons het gevoel dat de raad niet de verantwoordelijkheid durft te nemen of dat euro’s belangrijker zijn dan mensen. Voor de PvdA Ede staan deze mensen voorop. Wij kunnen instemmen met het raadsbesluit.