Door op 16 november 2015

Succesvolle sociale moties PvdA bij algemene beschouwingen in de raad

‘Bestaanszekerheid voorop en iedereen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen.’ De PvdA heeft bij de algemene beschouwingen van de programmabegroting aangegeven in solidariteit de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.
12 november jl. zijn tijdens de tweede termijn in de Edese Gemeenteraad o.a. twee PvdA-moties, die onze visie kracht bij zetten,  aangenomen.

Deze moties bevatten concrete voorstellen waardoor meer mensen meetellen en gewaardeerd worden en meer kinderen mee kunnen doen.  In de motie ‘Bijverdienen in de bijstand’ vragen wij ruimte om experimenten te onderzoeken om bijstandsregels te verminderen. In de motie ‘Alle kinderen meedoen’ verzoeken we onder meer om maatwerk in de ondersteuning voor kinderen die opgroeien in een gezin dat in de schuldsanering zit. Zodat ook zij kunnen meedoen: aan schoolactiviteiten, sport en/of cultuur. In de praktijk blijkt namelijk regelmatig dat de huidige regelingen ontoereikend zijn.

Beide moties hebben brede steun gekregen en zijn aangenomen. Een mooi resultaat.

Ook heeft de Edese raad met een motie het college gevraagd nader onderzoek te doen naar het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in Ede.  Zodat dit zo snel mogelijk na de invoering van een rijksregeling, die dit project financieel mede mogelijk maakt, uitgevoerd kan worden. De PvdA in Ede vraagt hiervoor al langer op diverse fronten aandacht en nu lijkt realisatie door het aannemen van deze motie binnen bereik.

2015-11-15 Energie+netwerk

In de komende periode zullen we volgen hoe deze moties door het college worden opgepakt en in beleid worden vormgegeven.