Door op 12 februari 2016

100% toegankelijk: de norm in Ede!

Januari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd om het het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’ te ratificeren. Een mooie stap vooruit, want per 1 januari 2017 moet ook heel Ede voor iedereen toegankelijk zijn. Werk aan de winkel dus. Om hier vaart achter te zetten, hebben we als PvdA met de ChristenUnie het initiatief genomen tot een motie om het Edese College op te roepen samen met de doelgroep en hun vertegenwoordigers aan de slag te gaan. De motie, mede ingediend door GB, GL/PE en CDA, is 12 februari unaniem door de Edese raad aangenomen.

De motie geeft een duidelijk signaal: mensen met een beperking moeten in Ede volwaardig mee kunnen doen. Dat geldt voor mensen met een fysieke beperking, maar ook voor mensen met een niet-zichtbare beperking. En niet alleen alle openbare gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook alle voorzieningen in het sociaal domein. En alle belemmeringen voor deelname aan verkiezingen moeten opgeheven zijn.

Nu weten de mensen om wie het gaat het best in welke winkels ze niet naar binnen kunnen, in welke restaurants iemand met een hulphond niet welkom is of waar een aangepast toilet node gemist wordt.  Daarom vraagt de raad het college om zo snel mogelijk met de doelgroep en hun organisaties in gesprek te gaan en te inventariseren wat er al is en wat er nog nodig is aan afspraken en maatregelen. Én om met alle betrokkenen de uitkomsten vast te leggen in een Lokale Inclusie Agenda.

‘Inclusie agenda’ is een mooie term voor een stappenplan hoe de gemeente snel beleid gaat maken én uitvoeren om de eigen voorzieningen waar nodig volledig toegankelijk te maken. En om andere instellingen en organisaties te informeren over wat beter kan en moet en hoe dat gerealiseerd kan worden met soms zoiets simpels als een plank om een drempel te slechten.

We hopen met ons allen dat de hele gemeente Ede zo op tijd klaar is voor de invoering van nieuwe wetgeving op het gebied van toegankelijkheid. Maar het zal aankomen op de praktijk. Woorden zijn mooi, papier is geduldig, maar mensen met een beperking wachten op daden. Meedoen, voor iedereen, daar gaat het ons om!

___________________________________________________________________