Door Karin Bijl op 28 september 2018

Verkeersveilige oversteek Emmalaan; Geen draagvlak door onvoldoende onderbouwing

Gisteravond sprak de raad over het voorstel van het college om een fietstunnel onder de Oude Bennekomseweg aan te leggen.  Hieronder onze bijdrage.

Voorzitter,
Over dit voorstel is veel te doen. Het doel van de plannen, een verkeersveilige oversteek voor fietsers vanuit de Emmalaan naar het station staat eigenlijk al niet meer ter discussie. Het gaat vooral om het luisteren naar bewoners en creëren van draagvlak voor de planvorming, zeker wanneer die voor je voordeur komt te liggen.

In 2017 bleken de omwonenden niet geïnformeerd over de plannen en waren ze zeer verontrust over een mogelijke tunnel in hun straat. Juist daarom is op verzoek van de raad een brede participatie gestart met als doel te komen tot de meest optimale oplossing. Een goede start waarbij men, naar wij hebben begrepen, in consensus gekomen is tot een 3 tal uitvoerbare varianten.

Helaas, de afgelopen weken horen we veel onvrede over de eindfase van dit traject en de uitkomst. De PvdA constateert dat het het college niet gelukt is met de omwonenden tot een gedragen voorkeursvariant te komen. Jammer, een gemiste kans!

Dat was het dan? Ik hoop het niet. Naast teleurstelling geven diverse omwonenden aan een solide onderbouwing van de argumenten die leiden tot toch die voorkeursvariant met tunnel onder de oude bennekomseweg te missen. Ze maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun woningen, het verdwijnen van groen en zien onvoldoende noodzaak.

De PvdA heeft de indruk dat na het benoemen van de 3 varianten er door het college te weinig is gedaan om gezamenlijk uiteindelijk te komen tot 1 gedragen voorkeur. De gehouden stemming benadrukt juist de verschillen i.p.v. de overeenkomsten. En wanneer heel plat de kosten doorslaggevend zijn, waarom zijn die dan niet vooraf als kader meegenomen? Ik hoor graag hoe de wethouder deze laatste fase heeft ervaren.

Tot slot
Laten we voorop stellen dat zowel college als de omwonenden deze participatie zijn gestart met een gekleurde bril, er lag al een omstreden plan. Geen goede start voor een open participatie en hopelijk een les voor de volgende keer.

De partij van de arbeid vindt het erg belangrijk dat er draagvlak is voor de planvorming en begrijpt dat omwonenden moeite hebben met zowel de keuze als onderbouwing. Wij gaan ervan uit dat er nog voldoende tijd is om dit te herstellen en met omwonenden en raad te investeren in gedragen besluitvorming en vragen het college of zij bereid is hiervoor een voorstel te doen.

In de beantwoording van het college werd aangegeven dat  technische onderbouwing voldoende is en de raad vond het voorstel besluitrijp, dus zal de keuze over twee weken in de besluitvormende vergadering doorgaan. 

Wij zullen de verdere uitwerking van de plannen scherp volgen. 

Karin Bijl

Karin Bijl

Naam: Karin Bijl Leeftijd: 45 jaar Dagelijks leven: Ik ben sinds december 2017 raadslid en was tot april 2018 fractievoorzitter. In de nieuwe Raad weer fractievolger. De onderwerpen waar ik afgelopen jaar woordvoerder van ben geweest zijn onder andere; Wonen, Duurzaamheid en Beheer Openbare Ruimte. Ik heb een brede kennis en interesse in onderwerpen die op de gemeentelijke agenda

Meer over Karin Bijl