23 oktober 2013

Verkiezingsprogramma vastgesteld

Kiezen en delen in durf en vertrouwen: 2014 – 2018 wordt een periode vol veranderingen. De regering hevelt taken over naar de gemeente zoals jeugdzorg, delen van de AWBZ en het weer aan werk helpen van mensen. Tegelijk wordt er flink bezuinigd en niet alleen op deze taken.

We weten dat al die wijzigingen er komen ook al is er nog geen wetgeving. Dat was lastig met het schrijven van het verkiezingsprogramma. In dit verkiezingsprogramma hebben we verwoord waar onze prioriteiten liggen. We zullen moeten kiezen en delen. Dat doen we in durf en vertrouwen in eigen kracht. Kracht die groter is naarmate meer keizers de PvdA deze taak toevertrouwen.

De PvdA ledenvergadering heeft ons verkiezingsprogramma 2014 – 2018 op 15 oktober vast gesteld. Er komt nog een versie met een mooiere opmaak en plaatjes.

20131021 verkiezingsprogramma PvdA 2014