Door op 22 juni 2016

Verlenging Noodopvang

Afgelopen donderdag werd er in de gemeenteraad besloten over verlenging van de noodopvang van vluchtelingen op het kazerneterrein. Het voorstel van het college bevat een verlenging tot uiterlijk 31 december. Oorspronkelijk was afgesproken dat de opvang tot 1 juli beschikbaar zou zijn.

Hieronder vind u de bijdrage van de PvdA en de motivatie voor de instemming met het collegevoorstel:

De PvdA is blij dat met de verlenging van de noodopvang locatie. Zo kan Ede zonder onderbreking de broodnodige bijdrage blijven leveren aan de vluchtelingenopvang. Er wordt hierdoor voorkomen dat mensen en vooral gezinnen met kinderen onnodig vaak moeten verhuizen. Hoewel er geen sporthallen meer ingezet worden om de eerste crisisopvang te bieden  zijn er helaas nog veel te weinig noodopvangplekken en AZC locaties beschikbaar.

Het is geweldig dat zowel de gemeenteraad als de Edese burgers willen dat de vluchtelingen die al een tijd in de noodopvang verblijven zoveel mogelijk in Ede blijven. In de afgelopen maanden hebben deze mensen immers al wat sociale contacten opgebouwd en zitten de kinderen in Ede op school en hebben eindelijk een beetje rust en regelmaat. Tot dusverre zullen velen met mij eens zijn dat dit een goed besluit zou zijn.

Echter bij het toestaan van de noodopvang locatie is naar de omgeving gecommuniceerd dat de locatie tot 1 juli 2016 open zou blijven. Dit is als een strikte datum gecommuniceerd en het is een onderdeel van de afspraak met de omwonenden. Wat PvdA betreft is een betrouwbare overheid een groot goed. Je bent betrouwbaar wanneer je doet wat je belooft. Als er gaandeweg een andere situatie ontstaat moet er weer om tafel gezeten worden. Het feit dat dit op een goede manier is gebeurt en de omwonenden met deze verlening ingestemd hebben neemt voor de PvdA het belangrijkste obstakel weg.

De PvdA fractie stemt met overtuiging in met de verlening van de noodopvang locatie.