12 maart 2015

Voeding en Ede: Opmerkelijk pleidooi

In de Raad van 5 maart motiveerde de inbreng van andere partijen die gericht was op kleinschalige en lokale voedselproductie Rasit. Hij vergat zijn voorbereide tekst en hield een boeiend pleidooi om daar naast het Edese speerpunt Food ook en vooral in te zetten vanwege het wereldwijde probleem van voedselschaarste. Zie zijn bijdrage op :