Door op 15 juni 2016

Vragen over stopzetten project Service voor de Wijk

Het heeft ons zeer verbaasd te horen dat het project Service voor de Wijk stopt. Vanuit de fractie is diverse malen in de Raadswerkgroep Sociaal Domein naar de stand van zaken gevraagd en naar aanleiding van een in december 2015 rondgestuurd memo waren we in afwachting van een plan voor een warme overdracht naar Dien je Stad of een aparte stichting. Nu lijkt opeens de stekker uit het gehele project te worden getrokken. Medewerkers staan per 1/7/2016 op straat en deelnemers mogen zich weer melden bij hun consulent. De mensen, veelal ouderen, die gebruik maken van de Service voor de Wijk waaronder de klusdienst, tuinonderhoud en boodschappenhulp zitten straks zonder.

In 2014 was een deel van onze fractie al op bezoek bij het project https://ede.pvda.nl/2014/02/18/service-voor-de-wijk-mes-snijdt-aan-meer-kanten en maakten we kennis met het team en de werkzaamheden. Recentelijk hebben we binnen de fractie nog besproken dat we zowel straks in het brede participatiebedrijf als binnen de denklijnen van de nieuw vorm te geven Huishoudelijke Hulp kansen zien voor dit project.

Alle reden dus om tijdens het vragen uurtje van de PDE op 16 juni de onderstaande vragen te stellen:

Geachte wethouder, college,

In het memo van het college van 15 december jl. is aangegeven dat de raad besloten heeft het project Service voor de Wijk te hoeden tot 1 januari 2017 en hiervoor de middelen beschikbaar te stellen. Tevens is aangegeven te koersen op een warme overdracht naar Dien je Stad of een andere op te richten stichting op uiterlijk 1 juli 2016.

Naar aanleiding van diverse geluiden heeft de PvdA  de volgende vragen voor het vragenuurtje:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het project Service voor de wijk? Wat gaat er gebeuren na 1 juli 2016?
  1. De contracten van de werkleiders zijn per 1 juli 2016 zijn beëindigd. Ik begrijp dat er nog geen warme overdracht heeft plaatsgevonden. Waarom dan toch besloten tot een vroegtijdige beëindiging?
  1. Kunnen de consulenten deze extra werkdruk aan nu blijkt dat de ongeveer 35 mensen die werkzaam waren bij Service voor de wijk terug zijn verwezen naar hun consulenten?
  1. Klopt het dat de ongeveer 350 klanten van Service voor de Wijk vanaf 1 juli geen gebruik meer kunnen maken van deze service en er vooralsnog geen alternatief is ontwikkeld?
  1. Is er een mogelijkheid om –indien er geen alternatief is per 1-7-2016- de werkzaamheden toch voort te zetten tot er een gedragen plan is om de kwaliteit en kennis die is opgebouwd te behouden? Kan de raad worden geïnformeerd over de intenties van Dien je Stad?

De wethouder heeft o.a. geantwoord dat Dien je Stad meer tijd nodig heeft om hun ‘social case’ in te vullen en zij over ca drie weken de gemeenteraad een memo stuurt met nadere informatie over de toekomstplannen.

Wat nu?
Deze reactie is voor de PvdA onvoldoende. De fractie overweegt daarom een motie in te dienen. Daarbij vragen we ook aandacht voor de mogelijkheid om – onderdelen van – dit project mee te nemen in het nog te vormen brede participatiebedrijf als ook in de opzet voor de regeling Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2017.