Door op 28 maart 2017

Vragen over toename Fietsendiefstal in en om het station

In de afgelopen periode hebben we meerdere berichten gekregen over fietsendiefstal met name in en om het stationsplein in Ede of pogingen daartoe. Uiteraard voor de mensen die nietsvermoedend terugkomen van het werk of school en hun fiets niet of beschadigd aantreffen een zeer vervelende ervaring waarvan zij veel hinder en schade van ondervinden. Juist in Ede waar we fietsstad willen zijn en een hoge ambitie hebben voor wat betreft duurzame mobiliteit moet iedereen zijn of haar fiets veilig kunnen stallen.

Daarom hebben wij afgelopen donderdag in het vragenuurtje de volgende vragen gesteld aan het college:

–        Herkent het college deze berichten dat er een toename is van fietsendiefstal en pogingen daartoe in Ede en dan met name in de omgeving stationsplein?

De burgemeester gaf aan dat er inderdaad in de afgelopen maanden een flinke toename is geweest van het aantal fietsendiefstallen.

–        Heeft het college extra maatregelen genomen of is zij bereidt dit te doen om verdere incidenten te voorkomen?

Er is extra toezicht en politie ingezet. Dit heeft er al voor heeft gezorgd dat inmiddels al een aanhouding heeft plaatsgevonden.

–        Kan het college aangeven welke extra maatregelen genomen kunnen worden?

We zijn er met één aanhouding zeker niet. Daarom komen er meer lokfietsen en zal er extra cameratoezicht komen.

Maar ook in de voorlichting over preventie is naar de burgers actie ondernomen. Er zijn bordjes opgehangen op het station en ook de burgemeester geeft aan dat het erg belangrijk is de fiets vast te zetten, zodat men deze niet zomaar kan optillen en in busjes kan laden.

Als fractie zijn we blij om te horen dat er vanuit het college aandacht voor is en hopen we dat deze maatregelen snel effect zullen hebben.

Mocht je over dit onderwerp vragen hebben, dan horen we dat graag.

 

Namens de fractie

Karin Bijl, fractievolger