Door op 19 januari 2014

Wat lokaal kan, ook lokaal doen en wat regionaal noodzakelijk is, regionaal aanpakken.

Bijdrage PvdA over Beleid Jeugdzorg in de gemeenteraad:

Donderdag 9 januari zijn belangrijke nota ’s m.b.t. het jeugdbeleid in de raad besproken. De belangrijkste punten die wij hebben ingebracht:

Om bestaande organisaties garanties te geven voor 2015 is er afgesproken dat alle organisaties 70% van het budget gegarandeerd krijgen en 30% van het budget wordt gebruikt voor vernieuwing van het beleid. De PvdA steunt deze vernieuwing.
Wat ons aanspreekt in de plannen is het uitgangspunt: wat lokaal kan, ook lokaal doen en wat regionaal noodzakelijk is, moet dan (boven)regionaal worden aangepakt.
We hebben de afgelopen jaren lokaal de alcoholproblemen bij jongeren aangepakt. Goed dat we daar mee verder kunnen. De andere kant is dat we regionaal bijv. verslaafde jongeren hebben kunnen opvangen in een kliniek. Een kleine gemeente kan nooit deze kliniek in stand houden, dus daarom doen we dat in de regio. Samen staan we zo sterker in de zorg voor jongeren.
De wet vereist dat scholen, jeugdzorginstellingen en gemeente hun beleid onderling afstemmen. Beleid maak je met elkaar en wat nu ontbreekt is hoe in de toekomst onderwijs, jeugdzorg en gemeente met elkaar overleggen. Wordt dat een adviesraad waarin deskundigen uit het werkveld zitting hebben? Een voortzetting van de huidige klankbordgroep? Hoe wordt de gemeenteraad betrokken bij het beleid? We missen in de nota hier een uitwerking van en willen daarop een aanvulling.
De PvdA realiseert zich dat een beleidsnota op de vele vragen die boven komen niet direct antwoorden kan en moet geven. Maar we stellen voor dat de nieuwe raad met een rampenplan gaat oefenen met betrekking tot het sociaal domein:
Stel je voor dat er in Ede een gezinsdrama plaatsvindt. Hoe moeten we dan reageren, welk protocol is er dan en wat is de rol van de burgermeester, de  verantwoordelijk wethouder, de fractievoorzitter?
Het kan een zeer leerzame oefening zijn met elkaar.

Henk Buikema