30 maart 2013

Ziekenhuis Gelderse Vallei en Abortus

Commotie rond beslissing ziekenhuis Gelderse Vallei inzake abortus: Astrid Wagenaar

Sinds de ingebruikname van nieuwe echo-apparatuur drie jaar geleden, waarmee in de vroege zwangerschap het syndroom van Down kan worden vastgesteld, heeft het ziekenhuis een aantal keer het verzoek voor een abortus gekregen. Tot voor kort verwezen de artsen hun patiënten dan naar andere ziekenhuizen omdat het Ziekenhuis Gelderse Vallei nog een van de weinige ziekenhuizen in Nederland was waar dit niet werd gedaan. Na lang wikken en wegen heeft het ziekenhuis onlangs besloten om dit, wettelijk vastgelegde recht, voortaan ook zelf uit te voeren.

Dit besluit van de directie leidde tot onrust onder een aantal medewerkers van Ziekenhuis De Gelderse Vallei en ook onder een deel van de reformatorische bevolking. De CU in Ede verwoordde het gevoel van mensen met principiële bezwaren tegen het besluit.

De PvdA vindt dat het zelfbeschikkingsrecht over abortus een verworvenheid is voor Nederlandse vrouwen. Het is aan de vrouw om in overleg met haar arts te besluiten of ze haar (ongewenste) zwangerschap wil uitdragen of beëindigen. Dit is een zaak tussen arts en patiënt.

De commotie die ontstaan is onder een deel van het personeel en de daarmee ontstane media-aandacht wekt de suggestie alsof het ziekenhuis een onverantwoorde beslissing heeft genomen. Ik denk dat de directie zeer zorgvuldig tot haar besluit is gekomen.Het ziekenhuis is er voor alle mensen in een grote regio.Discussies over levensovertuiging en de consequenties daaruit voor alle Nederlanders worden in het parlement gevoerd en daar in wetgeving vast gelegd. Abortus is onder voorwaarden wettelijk vastgelegd en daar gaan we in Nederland zeer zorgvuldig mee om. Mensen die bijvoorbeeld vanuit hun religieuze overtuiging onder geen omstandigheid een beslissing tot abortus willen worden daarin ondersteund. En personeel met gewetensbezwaren hoeft van het ziekenhuis niet mee te helpen bij de ingreep.

De fractie van de PvdA vindt de commotie jammer voor het ziekenhuis, de patiënten en het personeel. Respect voor elkaars levensovertuiging is ons inziens wederzijds hoe zwaar dat soms ook is.

Wij hopen dat personeelsleden met gewetensbezwaren dat in alle rust intern kunnen bespreken opdat dit emotioneel geladen onderwerp niet over het hoofd van patiënten uitgespeeld wordt. De patiënt staat al met haar partner voor een zware emotionele beslissing en zij moet dat besluit kunnen nemen in alle rust en respect.