4 juni 2013

Zondagssluiting

Zondagssluiting:
Bij de verkiezingen in 2010 was één van de slogans van de PvdA Ede: Laat Ede Bruisen. Hiermee spraken we over onze ambitie voor Ede meer evenementen speciaal voor jongeren te hebben. En deze evenementen mogen ook op zondag. En we opperden dat de bibliotheek op zondag open kan want lezen en studeren doe je ook op zondag.
In mei heeft ook de Eerste Kamer de nieuwe winkeltijden wet aangenomen. Vanaf nu bepaalt de gemeente of winkels op zondag dicht moeten. En daarmee is er ook in Ede opnieuw discussie over de zondags opening van winkels, of beter over de verplichte sluiting van winkels op zondag.
Voor de PvdA is zondags opening geen onderwerp zonder haken of ogen. Vooral voor kleine winkeliers kan op zondag open zijn een probleem geven, want is voor hen dicht gaan op een andere dag wel een optie? Ook personeel dat op zondag moet werken verdient aandacht. Maar wanneer verandert aandacht en bescherming in betutteling? Zou het niet beter zijn om met alle groepen, winkeliers, groot en klein, personeel, vakbonden, klanten en politiek een open debat te voeren over wat wij met ons allen in Ede willen met de zondag.
Op de zondag werken al een groot aantal mensen. De horeca, theaters, ziekenhuizen, energie centrales, politie om er maar een paar te noemen hebben allemaal personeel dat op zondag werkt. De zondag is ook niet voor iedereen heilig en ik verwacht dat voldoende Edenaren geen bezwaar hebben om op zondag te werken als zij een andere dag in de week dan vrij zijn. Ikzelf zou graag donderdag vrij zijn in plaats van zondag, maar anderen hebben misschien liever maandag of vrijdag vrij. Bovendien kunnen mensen in Wageningen terecht en op zondag “gewoon” inkopen doen op internet waar ze anders wellicht voor naar een Edese winkel gaan.
Opheffing van de verplichte zondagssluiting hoeft geen problemen te geven als we het samen goed regelen. Dus opening niet verbieden maar overlaten aan de betrokken partijen, winkeliers, personeel en klanten. Dit past prima in de traditie van tolerantie en respect voor elkaar waar vanuit Nederland is opgebouwd; tenslotte zijn wij ontstaan uit het verzet tegen de (te) strakke regels en interpretatie daarvan door onze Spaanse koning.
Kortom het zou voor de PvdA van respect voor elkaar getuigen als we de discussie over de verplichte zondagssluiting niet uit de weg gaan, maar die juist breed voeren. Eerst onderzoeken wat winkeliers, personeel en klanten willen helpt de discussie daarbij.
Vandaar dat wij in de raad van 25 april mede een motie hebben ingediend die onderzoek vraagt naar de gevolgen en mogelijkheden van de nieuwe winkeltijdenwet.
De PvdA-Tweede Kamer fractie deelt onze zorgen over de belangen van kleine ondernemers en werknemers. Als werknemer mag je niet tegen je zin worden gedwongen om op zondag te werken. Dat heeft Jet Bussemaker ooit geregeld in de Arbeidstijdenwet. Een probleem is hier wel dat je wellicht geen nee durft of kunt zeggen tegen je baas, maar dat probleem speelt op veel meer terreinen, niet alleen voor winkelpersoneel.
Mocht uit klachten blijken bij vakbonden dat veel mensen tegen hun zin moeten werken op zondag dan moet de Arbeidsinspectie strenger optreden.
Harry van Huijstee