Door op 16 september 2014

Zorg: zes maanden ervaring als fractievolgster

Fractievolger en wat nu: Focus op zorg!

Schreef ik in mei nog niet helemaal te weten wat fractievolger van de PvdA in de Edese gemeenteraad voor mij betekent? Nu weet ik het: VEEL. Leren: door lezen en vooral luisteren. Maar ook praten (lees: vergaderen), gezelligheid, veel tijd en inzet. Ik vind het leuk en spannend.  Na de brede oriëntatie dit voorjaar op ontelbaar veel onderwerpen waar raadsleden zich mee kunnen, moeten of willen bemoeien, brak de ‘zomerrust’ aan, die door de ellende landelijk en wereldwijd allesbehalve rustig was. Nu weer druk in de lokale politiek. Met de drive om in het Edese een positieve politieke bijdrage te leveren door te focussen: op de zorg, de WMO.

Het zijn vooral de veranderingen in de zorg waar ik mee bezig ben. Wethouder Gerrie Ligtelijn schotelt de raad de ene na de andere notitie voor. De tijd dringt immers. Net voor de zomer zijn er belangrijke besluiten genomen over de huishoudelijke hulp. Die blijft gelukkig de komende 2 jaar in Ede in stand, terwijl omringende gemeenten deze al in 2015 afschaffen..
De fractie heeft zich hard gemaakt om voor deze hulp maatwerk te garanderen, en met de steun van andere fracties is mij dat gelukt!

Denkrichtingen? Tijd voor uitwerking en communicatie!
Nu de gemeente de meeste zorg moet regelen, is nieuw beleid in ontwikkeling. Dat gaat vooral over ‘denkrichtingen’ over zorg op maat, waarbij de cliënt mee bepaalt wat nodig is. Maar wel met als uitgangspunt wat je zelf of de omgeving kan en dan pas wat er aan andere ondersteuning nodig is: individuele begeleiding, dagbesteding, vervoer, beschermd wonen, toegang tot de zorg, mantelzorg etc.
Maar praktisch als ik ben, wacht ik met smart op de uitwerking hoe we gaan doen, met wie, voor wie en wanneer. En nog belangrijker: wanneer weten de mensen om wie het gaat wat er voor hen individueel verandert? Het is immers maar zo 1 januari 2015. En ook als er voorlopig niets voor jou verandert wil je dat weten, toch?
Dus heb ik vragen gesteld over de communicatie, daar moet snel werk van gemaakt worden.
Ook belangrijk: mantelzorgers en vrijwilligers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden: komt er een protocol voor als er iets mis gaat? Waar kan men dan terecht? Ik vind het belangrijk om behalve professionals en ambtenaren ook mantelzorgers en vrijwilligers te trainen voor hun veranderende rol in de nieuwe werkwijze.

Regelingen en wat betekent dat voor mensen?
Dagbesteding is een punt van zorg. Het is bekend hoeveel mensen met een niet aangeboren hersenafwijking, een zintuiglijke beperking of gedragsproblemen hier gebruik van maken. Maar het is niet bekend voor de groeiende groep ouderen. De bedoeling is dat ouderen langer thuis blijven wonen maar wat betekent dat voor dagbesteding?.  Ik heb de wethouder gevraagd deze groep snel te inventariseren. Want nu zijn er al wachtlijsten of kan men alleen ver van huis terecht. Anticiperen, vooruitdenken dus,  is broodnodig.
Er verandert veel en er is veel onzekerheid over de gevolgen voor de portemonnee: de korting van 33% op de eigen bijdrage  vervalt, en dat kan best oplopen. Ook andere jaarlijkse tegemoetkomingen in ziektekosten verdwijnen. Voor niet-werkenden, dus ook voor AOW’ers, is een verhoging van de zorgpremie aangekondigd en de ouderenkorting op de belasting vervalt. Landelijk beleid om ervoor te zorgen dat belastingen en premies draagbaar blijven. Wij snappen dat maar willen wel graag weten wat het betekent voor  minder draagkrachtigen in Ede. Waar is voor deze groep maatwerk nodig en mogelijk?  En voor iedereen geldt dat we mensen de tijd moeten gunnen om te wennen aan een lager besteedbaar inkomen. De PvdA-fractie denkt dat er ruimte is omdat er ook geld uit verdwijnende regelingen naar de Gemeente Ede komt.
Hoe dat allemaal precies moet? Ik weet het nog niet, en vind onderzoek hoe dat kan nodig. Daar blijf ik me met de fractie voor inzetten.