Door Harry van Huijstee op 16 augustus 2018

De PvdA maakt zich zorgen over ‘kwetsbare leerlingen.

Zorgen over tieners die zonder extra begeleiding niet goed aan diploma’s en werk komen. Naar aanleiding van het bericht in Trouw ,  maken wij ons zorgen of dit ook in Ede speelt. de PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

Kwetsbare leerlingen die niet meer naar werk worden begeleid.

  1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
  2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren in onze gemeente/provincie niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
  3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?
  4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente Ede door het wegvallen van deze begeleiding?
  6. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
  7. Is de gemeente Ede bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding?
  8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

 

Harry van Huijstee

Harry van Huijstee

Naam: Harry van Huijstee Leeftijd: 57 jaar Dagelijks leven: Ik was van begin 2017 tot half mei wethouder in onze mooie gemeente. Omdat we bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 slechts één zetel verwierven ben ik nu weer Raadslid. Thuissituatie: Ik woon samen met Elisabeth in Kernhem. Hobby’s: Lezen, tuinieren, wandelen met Nikki ( onze hond) Mooiste plek

Meer over Harry van Huijstee