Bestuur

Ad de Bruin

Secretaris afdeling en ledenadministratie

Sinds midden jaren zeventig ben ik lid van de Partij van de Arbeid. Aangestoken door de ideeën en het enthousiasme waarmee Joop den Uyl de Partij van de Arbeid handen en voeten gaf. Het motto van destijds was het delen van macht, kennis en inkomen. In onze huidige maatschappij thema’s die nog steeds actueel zijn. Nu vertaald in begrippen als bestaanszekerheid en goed werk. Eerlijk delen is voor mij nog steeds het uitgangspunt van mijn handelen. Dat eerlijk delen is hetgeen wat juist in deze tijd noopt tot het maken van, soms moeilijke, keuzes. Vanuit het hier geschetste gedachtegoed van de PvdA wil ik mij de komende jaren inzetten voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Ede.

Ik wil mij daarbij in zetten voor schaalverkleining, terug naar de menselijke maat:
In de afgelopen twintig jaar was er een enorme schaalvergroting bij organisaties als zorginstellingen en scholen. Zelf werkte ik ruim 38 jaar in de scholenwereld en heb ervaren wat schaalvergroting betekent voor de mensen in deze organisaties. Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw waren medewerkers als goed opgeleide professionals zelfstandig bij het maken van keuzes in hun werk. Met de schaalvergroting kwam in toenemende mate het werken volgens protocollen en richtlijnen in de mode. En daarmee werd de professional steeds minder geacht om zelf na te denken over wat goed was voor de scholier of in zorginstellingen voor de patiënt en teruggebracht tot uitvoerder van wat door politiek – regelgeving en daar uit voortkomend toezicht- en management werd bedacht. Zo langzamerhand dringt ook in de politiek door dat we terug moeten naar kleinere organisaties om de professional weer het heft in eigen hand te geven. De chaos bij scholengemeenschap Amarantis heeft dit denken in politiek den Haag de nodige impulsen gegeven. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling naar kleinere eenheden is recent de mededeling van de voorzitters van beide grote scholengemeenschappen voor het mbo in Rotterdam dat men in gaat zetten op zeven herkenbare scholen met eigen besturen. Vele organisaties kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Leg de verantwoordelijkheid terug waar deze hoort en dat is bij de professionele medewerker. Dat dit kan laat een organisatie als buurtzorg zien. De verantwoordelijkheid voor de cliënten ligt bij een kleine groep medewerkers die zelfstandig en in overleg met elkaar het werk doen. Tevredenheid van cliënten is bij deze werkwijze hoger als bij vergelijkbare zorgorganisaties. De medewerkers hebben aanzienlijk meer plezier in hun werk. Laat goed voorbeeld goed doen volgen.