Fractie assistent

Linda Troost

Linda Troost

Over Linda Troost

linda.troost@ede.nl

Ede is een prachtige en sociale gemeente, waar ik me thuis voel.
Ik woon in een fijn huis in een fijne buurt. Het is echter niet voor iedereen weggelegd om een ‘thuis’ te vinden. Zo duurt het lang eer je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, terwijl het voor iedereen belangrijk is binnen afzienbare tijd je eigen plek te kunnen hebben. Om dit aan te pakken is het nodig om meer huizen te bouwen dan nu de planning is. Ook het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden en kantoren zou de woningnood kunnen verlichten, zodat iedereen zeker kan zijn dat er een ‘thuis’ voor hen is.

Om een eigen huishouden te starten of in stand te houden, is het noodzakelijk dat men werk heeft. Iedereen verdient daarbij een eerlijke kans op goed werk met een goed inkomen. Minstens het minimumloon dus. Daarnaast is het ook belangrijk dat er voldoende zekerheid is dat dit inkomen ook in de toekomst behouden blijft, om ook deelname aan de samenleving te kunnen betalen.
Gelijke kansen voor iedereen zijn daarbij noodzakelijk. Ongeacht kleur, vorm, leeftijd, sekse en/of geloofsovertuiging: iedereen verdient het om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Ede is een prachtige en sociale gemeente, maar het kan nog beter. Daarbij wil ik niet alleen als burger aan de zijlijn staan, maar zelf ook mijn steentje bijdragen. Dit doe ik door sinds januari 2017 als fractie-assistent de fractie te ondersteunen en me voor de gemeente raadsverkiezingen van 2018 beschikbaar te stellen. Want samen bereiken we meer!