Door Henk Buikema op 18 september 2015

Kwartaalverslag Fractie PvdA april- juni/juli 2015

Aan het begin van het kwartaal heeft de afrondende discussie rond het ambtsgebed plaats gevonden. Een discussie waarin de PvdA een nadrukkelijke bijdrage (Harry) heeft geleverd. Uiteindelijk is het ambtsgebed verplaatst naar een moment voor de raadsvergadering waar elk raadslid naar eigen keuze bij aanwezig kan zijn. Zie ook artikel op de site van de PvdA Ede: 7 mei van Harry.

 

In het 2e kwartaal heeft de campagne en het referendum rond de zondagsopening centraal gestaan. Vanaf half april heeft de fractie en nog een aantal leden van de afdeling zich ingezet voor de campagne rond de zondagsopening. Naast de PR en een flyer heeft de fractie ook vanaf half mei een 3- tal zaterdagen actief in het centrum van Ede geflyerd, gesprekken gevoerd met passanten enz.

Op 10 juni is het referendum gehouden en uiteindelijk heeft de raad op 9 juli een besluit genomen over de zondagsopening. Op de site van de PvdA Ede staan een groot aantal artikelen van fractieleden over dit onderwerp:

  • 13 mei: “Een bruisend Ede, elke dag” van Harry.
  • 27 mei: “Stem 10 juni voor een bruisend Ede, elke dag!” van Ria.
  • 2 juni: “Moeten we winkelen op zondag?” van Milona.
  • 5 juni: “Géén verbod maar een eigen, vrije keuze!” van Karin.
  • 12 juni: “Grote opkomst vraagt om goede vertaling.” van Harry.
  • 25 juni: “Bijdrage PvdA debat over referendum” van Harry
  • 10 juli: “Koopzondag in Ede een feit.” van Harry.

 

Hiermee hebben we ook een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma “Flexibele openingstijden van winkels horen daar bij, ook op zondag.” gerealiseerd.

 

In deze periode is ook de visie op het buitengebied aan de orde geweest, o.a. door een informatiebijeenkomst voor de raad. De startnotitie buitengebied is ook door de raad vastgesteld.

 

De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn ook omvangrijk. Te noemen is:

  • Het ontwikkelen van een sociale monitor. Er wordt binnen de raadswerkgroep hard gewerkt aan het tot stand brengen van een sociale monitor zodat resultaten en ontwikkelingen binnen het sociaal domein helder in beeld komen. Ria zit namens de fractie in de werkgroep die dit ontwikkelt.
  • Verder is er op 20 april een intensieve oefening geweest rond incidenten in het sociaal domein. Deze bijeenkomst was onder leiding van Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid (Nijmegen). Op 30 juni hebben we een vervolg bijeenkomst gehad en in het komende kwartaal komt een concept “Handreiking voor gemeenteraadsleden bij incidenten in het sociaal domein” in de raad aan de orde. De PvdA heeft aan het begin van 2014 bij de behandeling van de kadernota “Het is mensenwerk” hier nadrukkelijk om gevraagd.

Zie ook artikel op de website van 9 mei van Henk.

 

Met betrekking tot het proces rond mEde maken merken we in de fractie het volgende op:

Het proces zal geëvalueerd moeten worden. Er zijn positieve en negatieve zaken waar we van moeten leren. Het is wennen voor iedereen, voor burgers, voor ambtenaren, voor het College en voor de Raad. Burgerparticipatie zal veel aandacht moeten blijven krijgen en we moeten de lessen leren uit deze eerste poging. Ook hier willen we onze waardering uitspreken voor onze wethouder Marije die hard aan “mEde maken” heeft gewerkt!

 

In het 2e kwartaal is Permar ook nadrukkelijk in beeld geweest. Begin april wordt duidelijk dat er vorig jaar ruim 1 miljoen verlies is geleden. Op 21 mei is er een debat in de raad en ook wij verzoeken om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond Permar.

 

Voor Ede is ook een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het World Food Centrum. Rasit heeft het belang van het WFC nadrukkelijk in zijn bijdrage naar voren gebracht. Met name zijn oproep om het WFC in te kaderen binnen de wereldvoedselproblematiek vond een positief gehoor.

Binnen de fractie heeft er in dit kwartaal een wisseling plaatsgevonden. Luuk Oost is vervangen door Karin Bijl. Karin was al actief binnen de fractie en stond na Luuk op de kandidatenlijst.

 

Afrondend kunnen we dit kwartaal misschien wel het meest belangwekkende kwartaal noemen van deze raadsperiode. De confessionele partijen hebben op een aantal principiële punten in moeten leveren: de afschaffing van het ambstgebed en de openstelling van winkels in de plaats Ede. In de ogen van onze fractie zijn het positieve ontwikkelingen voor Ede, om van Ede een bruisende gemeente te maken.

Daarnaast krijgt de ontwikkeling van Ede binnen FoodValley steeds meer gezicht! Als Ede in de toekomst als eerste geassocieerd wordt met FoodValley en niet meer als centrum van de Biblebelt, is de PvdA fractie zeer tevreden.

 

Henk Buikema,

Fractiesecretaris PvdA Ede

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema