Standpunten

Zoeken

Financiën

Een degelijk fiancieel beleid is noodzaak voor een duurzaam sociaal beleid. In goede tijden reserves opbouwen om in slechte tijden op terug te vallen. De PvdA is voor evenwicht tussen privé- en publieke welvaart. Voor een goed onderhouden openbare ruimte en voor voorzieningen als de bibliotheek of het zwembad is belastingheffing noodzaak. En daarbij dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Lees verder

Jeugd

Bij hulp aan ouders en jongeren: eerst voorlichting, dan preventie en als niet anders kan dan ingrijpen. Bij grote problemen: Eén gezin, één plan van aanpak, één gezinsregisseur met mandaat voor de vereiste aanpak.

Lees verder

Laat Ede bruisen

Onze slogan van 4 jaar geleden heeft effect. Ede bruist steeds meer. Er zijn meer terrassen en er zijn meer festivals en activiteiten. Maar dat is nog niet genoeg.

Lees verder

Natuur en milieu

De gemeente geeft het goede voorbeeld vwb duurzaamheid. Voor eigen gebouwen, bij het onderhoud van de openbare ruimte, bij de straatverlichting. Onze bos-,heide- en weidelandschap is de extra pracht van Ede. Ook hier geldt duurzaamheid als kernwaarde. Wij zijn blij met de biomassa centrale die zowel zorgt voor verwarming van Kernhem en delen van Veldhuizen als bijdraagt aan duurzaam onderhoud van onze bossen en parken.

Lees verder

Onderwijs

Scholen zijn schoon en veilig. Scholen zijn ideaal typisch een afspiegeling van de wijk. Taalachterstand wordt bestreden. Het beroepsonderwijs past bij onze arbeidsmarkt.

Lees verder

Sport

Sport verbindt mensen en is belangrijk voor ontwikkeling, gezondheid en integratie. Wij kiezen voor breedtesport en zijn blij met en trots op onze topsporters. De sportvelden en sportzalen in Ede zijn uitstekend en dat moet vooral zo blijven. Kinderen vanaf 8 jaar behoren een zemdiploma te hebben.

Lees verder

Standpunt AZC’s in Ede: goede opvang must!

Helder: de PvdA steunt in Ede de opvang van vluchtelingen in één of meer Asielzoekerscentra. Omdat we mensen die vluchten uit oorlogsgebieden simpelweg móeten opvangen. Natuurlijk hebben we ook oog voor de zorgen van toekomstige omwonenden van een AZC. Die nemen we zeker mee in de besluitvorming over de definitieve locatie. Zie hieronder onze visie.

Lees verder

Veiligheid

Iedereen wil zich veilig voelen. De PvdA zoekt veiligheid in preventie en ingrijpen waar nodig. Voor veiligheid zorgt naast de overheid ook een actieve houding van burgers en Woonstede of Welstede. Onze (Jeugd)BOA's zorgen met wijkagent en anderen voor een goede mix tussen preventie en repressie

Lees verder

Werk is Topprioriteit

Werk geeft mensen naast inkomen voldoening en waardering.

Lees verder

Wijken

Edese wijken zien er, liggend in het groen, goed uit. Dat willen we zo houden. In wijken ontmoeten mensen elkaar en groeien kinderen spelenderwijs op. Met de burgers werkt de gemeente aan de wijk- en dorpsaanpak die de wijk of het dorp wil.

Lees verder

Wonen

Wijken met sociale èn commerciële huur, met sociale èn dure koop zijn ons ideaal. Mensen moeten snel terecht kunnen in een woning, dus korte of geen wachtlijsten. Nieuwbouw In de dorpen vooral voor de eigen behoefte.

Lees verder

Zorg dichtbij

Goede zorg moet voor alle inwoners van Ede verzekerd zijn.

Lees verder