Door Henk Buikema op 2 mei 2017

Kwartaalverslag januari maart 2017: fractie PvdA Ede

Kwartaalverslag januari maart 2017: fractie PvdA Ede.

De eerste vergadering van de fractie in het nieuwe jaar was al op 5 januari. Het besluit dat Harry wethouder zal worden als opvolger van Marije, maakte dat we ook een nieuwe fractievoorzitter en een nieuwe fractievolger moeten hebben. Rasit wordt de nieuwe fractievoorzitter en Erwin Buter komt de fractie als fractievolger versterken. En Ria vervult de leeggekomen plaats in de fractie. Alle mutaties vinden vanaf 1 februari plaats.

Daarnaast kwam in januari ook het bericht dat de burgemeester per 1 september zal stoppen. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is daarom in januari snel gestart. In februari is een brainstormsessie met de gehele raad geweest om te komen tot een profiel voor de nieuwe burgemeester. Namens de PvdA zal Rasit in de vertrouwenscommissie zitting nemen en op 7 juni zal de gemeenteraad de  presentatie krijgen van de voordracht voor een nieuwe burgemeester.

Rond het participatiebedrijf Ede, dat per 1 januari 2018 van start moet gaan zijn in het 1e kwartaal de nodige ontwikkelingen geweest. Naast het proces van oprichten van een nieuw bedrijf loopt ook het proces van liquidatie van het oude bedrijf, Permar. In ieder geval is duidelijk geworden dat de cao en baanzekerheid voor de huidige werknemers van Permar gegarandeerd zijn. Dit neemt in ieder geval een deel van de onrust onder werknemers weg. Voorts worden de contouren van het nieuwe bedrijf langzaam zichtbaar. Op verzoek van de raad is er een raadswerkgroep Participatiebedrijf Ede opgericht om het proces naar de oprichting van het nieuwe bedrijf intensiever te kunnen volgen. Henk is voorzitter van deze raadswerkgroep geworden. Deze werkgroep komt eens per 2 weken bij elkaar.

Op 1 februari heeft de fractie de statenfractie van de PvdA ontvangen in Ede. We zijn met de statenfractie op bezoek geweest in o.a. de Kolkakkerbuurt en hebben met name aandacht geschonken aan het woningbouwprogramma van de gemeente Ede. De woningbouw valt immers ook onder onze wethouder en mooi om te kunnen laten zien dat we met de woningbouw de nodige resultaten hebben geboekt.

De fractie is in dit kwartaal ook begonnen met vergaderen op locatie. We hebben in dit kwartaal op maandagavond in januari in De Meerpaal vergaderd, in februari in de Kantine van DTS en in maart in de nieuwe Turkse moskee. We staan dan open voor bewoners uit de buurt. We willen elke maand 1x op locatie vergaderen op wisselende locaties in Ede.

De afgelopen maanden hebben we ook veel bezoeken bij instanties afgelegd:

 • Malkander: overleg over het vrijwilligerswerk in Ede, over het buurtcentrum in de Stadspoort, over het jongerenwerk, over de samenwerking tussen Sportservice en SamenStede. (Ria en Henk)
 • Thema-avond over jeugdwerkloosheid. (Henk)
 • Bijeenkomsten rond het opstellen van de inclusieagenda in Ede (Henk)
 • Bijeenkomst over Sportservice in Cultura (Erwin, Ria)
 • Dorpsraad Bennekom (Erwin)
 • Platform Buurthuizen (Ria en Karin)
 • Taskforce duurzaamheid (Karin)

Niet altijd zijn we in staat geweest om overal bij aanwezig te zijn, maar gelukkig vertegenwoordigt Jim van Batenburg de PvdA regelmatig. Zo is hij voor de fractie naar een bijeenkomst over FoodValley geweest en was hij ook aanwezig bij een bijeenkomst voor de bewoners van de Kolkakkerbuurt.

In het vragenuurtje is aandacht gevraagd voor de toename van fietsendiefstal in en om het station en zijn door de burgemeester extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd.

Ria en Karin hebben samen met Ellen Out van Groen Links raadsvragen gesteld aan het college over het toepassen van de kostendelersnorm door de gemeente. Zie ook de website van de PvdA Ede. (30 maart)

In het kader van de landelijke verkiezingen hebben we onder leiding van Erwin Buter als onze campagnecoördinator ons op veel momenten in Ede laten zien. We hebben op 3 zaterdagen in het centrum actief geflyerd, een aantal avonden in buurten geflyerd en ook bij het station in Ede.

Voorts heeft de fractie op maandag 6 februari bezoek gehad van Jetta Klijnsma, die een inspirerend verhaal had over de bestrijding van armoede onder kinderen. Jetta had diezelfde middag ook een bezoek gebracht aan Permar.

Op 10 februari vond er een officiële aftrap voor alle leden van de WERV gemeenten in Wageningen plaats. John Kerstens hield daar een mooi betoog over de resultaten van het kabinetsbeleid.

Op 15 februari heeft Rasit de Pvda uitstekend vertegenwoordigd tijdens een lokaal lijsttrekkersdebat in Cultura. Rasit werd als winnaar van het debat gekozen.

Op maandag 6 maart is er een debat geweest bij Plantion waarbij Anna-Lena Hedin-Penninx, statenlid voor de PvdA Gelderland, het woord voerde om met name te spreken over het landbouwbeleid en duurzaamheid.

Op dinsdag 14 maart heeft Astrid Wagenaar nog een debat kunnen organiseren met Mohammed Mohandis, kamerlid van de PvdA, no.22 op de kandidatenlijst. Mohammed is het enige 2e Kamerlid die zelf afkomstig is uit het MBO. Een mooie en heldere bijdrage van Mohammed. Met als speerpunt: gelijke behandeling voor MBO-studenten van 16 en 17 jaar. Waarom moeten zij wel hun boeken betalen en in het voortgezet onderwijs zijn de boeken gratis!

Op de zaterdagen 25 februari, 4 maart en 11 maart hebben we nadrukkelijk campagne gevoerd in het centrum van Ede. Op zaterdag 11 maart was Onze boodschap was:

 Nederland echt vooruit brengen. Dat kan nu de overheidsfinanciën op orde zijn en de werkloosheid daalt. Nu gaat het om de volgende stap. Eerlijke spelregels zijn nodig.

 In de economie. Zodat grote bedrijven netjes belasting betalen, net als de bakker op de hoek.

 Op de werkvloer. Zodat we uitbuiting van werknemers aanpakken. Vaste contracten met zekerheid weer de norm zijn.

 In onze samenleving. Zodat we minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren. 

Waar we trots op zijn (best resonerende resultaten):

 1. Verhoging van het minimumloon van jongeren;
 2. Kinderen uit arme gezinnen kunnen weer sporten, naar muziekles en het theater;
 3. De werkloosheid daalt;
 4. Voor het eerst in 7 jaar méér mensen met een vaste baan
 5. Nederland staat er weer: we doen het net zo goed als vóór de crisis;

Ondanks alle inspanningen van veel PvdA’ers viel de uitslag van de landelijke verkiezingen ons zwaar. Op de aansluitende landelijke ledenvergadering in Utrecht op zaterdag 18 maart was de fractie met Harry, Ria en Henk goed vertegenwoordigd. We zullen ons echt moeten bezinnen hoe we de waarden van de sociaal -democratie beter naar voren weten te brengen. In de komende campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zullen we dus heel hard aan het werk moeten om een enigszins goed resultaat in Ede te kunnen halen.

Maar ook daar zijn we al mee bezig en de komende maanden zullen we daar meer over berichten, ook hoe we als fractie daar me bezig zullen zijn. Tegelijkertijd gaat het gewone raadswerk door en zijn we ook aan het kijken wat we het laatste jaar nog kunnen bereiken.

Vriendelijke groet,

Henk Buikema,

Secretaris fractie PvdA Ede

Henk Buikema

Henk Buikema

1 Naam: Henk Buikema 2 Leeftijd: geb. jaar: 1955 3 Dagelijks leven: Al meer dan 30 jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Apeldoorn. Ik geef o.a. Maatschappijleer, lessen over Jeugdzorg en stagedocent in jeugdzorg en kinderopvang. 4 Thuissituatie: Getrouwd met Els, vader van 2 dochters, 1 zoon, 1schoonzoon

Meer over Henk Buikema