Door Harry van Huijstee op 15 november 2018

Van de Kermis komt terug naar Ede tot plan van aanpak bosbeheer Edese bossen

Voorzitter,
Dank voor de beantwoording in eerste termijn. Uit de beantwoording maakt de PvdA op dat het college weliswaar geland is, maar dat er wel verschil is.  Op de ene portefeuille is de parachute opgeborgen en is men flink aan de slag, bij andere lijkt het of de enkel verzwikt is en de parachute opvouwen nog niet echt wil lukken.
Wij maken onze zorgen over de portefeuille wonen. Dank voor de cijfers die we gekregen hebben, maar de vraag blijft hoe kan het dat we in 2017 in Ede Stad 290 sociale huurwoningen in aanbouw nemen en er maar 129 opgeleverd zijn? En voor de buitendorpen is het nog erger van de 170 in aanbouw genomen sociale huurwoningen zijn er slechts 16 opgeleverd! Zijn al die ontbrekende woningen nog in aanbouw? Of zijn ze veranderd in dure woningen? En is het voorjaar voor een plan dat niet wat laat, er worden nu prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie en binnenkort stellen we de grondprijzen vast. Beide zijn zaken waar de wethouder kan sturen op meer sociale huurwoningen. Als de investeringscapaciteit van de corporatie te laag is kunnen we die bijvoorbeeld helpen met een lagere grondprijs, maar nu denken we nog na, op deze manier verliest Ede een heel jaar, dat moet toch beter kunnen!
Ook over tiny houses geeft de wethouder een zorgelijk antwoord, het beleid is vorige periode gemaakt wat nog rest is een locatie, hoe moeilijk is dat nu om voortvarend op te pakken? We dienen ook graag de motie over CPO van de ChristenUnie mee in, alle concepten die helpen om de druk op onze woningmarkt te verlichten verdienen aandacht.

Een soort gelijke traagheid ziet de PvdA op het dossier duurzaamheid, veel goede wil maar weinig concrete plannen. Onze voorsprong hebben we gekregen door “ons” warmtenet, mooi dat die wederom de prijs voor duurzaamste warmtenet gewonnen hebben! Maar willen die voorsprong vasthouden zullen we snel aan de slag moeten.

Nog één andere zorg voorzitter, we horen in deze begroting weinig over armoedebestrijding, terwijl er signalen zijn dat armoede toeneemt, is hier nog aandacht voor in dit college?

Voorzitter we dienen nog een aantal moties mee in, een paar wil ik er hier noemen:
Watertappunten, al lange aan wens van de PvdA, en de kosten zijn echt niet hoog, goed voor ons duurzame imago, goed voor de mensen van Ede.
Ook het heroverwegen van de korting op de subsidie voor de kinderboerderij vinden wij een goed plan. Onze bezuinigingen uit 2010 was noodzakelijk maar is misschien wat op plekken te hard aangekomen.
En ik wil ook zeker het kinderpardon noemen, voorzitter dit gaat over de kwetsbaren , kinderen, die nu de dupe worden van een ruzie tussen volwassen, dat kan en mag niet, daarom deze motie én de oproep om de landelijke petitie te ondertekenen.

motie Bosbeheer

En voorzitter we dienen een motie in samen met SGP, CU,CDA, D66, Ede NU en GroenLinks over het onderhoud van onze natuur en bossen. We zien daar dicht groeien van op plekken en woekerende Amerikaanse vogelkers, slecht voor onze fauna en slecht voor de biodiversiteit.

Het dictum luidt:
verzoekt het college:
– binnen de eigen terreinen van de Gemeente Ede te kijken hoe we de Amerikaanse vogelkers hebben bestreden, welke andere opties er zijn om de biodiversiteit beter te ondersteunen (door verschillende methoden van bosbeheer), en hoe we dat de komende jaren gaan doen.
– een evaluatie te doen en vooruit te blikken. Dit in het licht van veranderingen die op ons af komen, zoals het (stoppen met) gebruik van bestrijdingsmiddelen, de toelevering aan het warmtenet en de mineralenproblematiek in onze bossen;
– de resultaten van de evaluatie en vooruitblik uiterlijk in april 2019 met de raad te delen;

Voorzitter, tot slot, zijn we blij met de inspanningen om volgend jaar eind juni na jaren weer een kermis in Ede te hebben, wij kijken er naar uit.

Harry van Huijstee

Harry van Huijstee

Naam: Harry van Huijstee Leeftijd: 57 jaar Dagelijks leven: Ik was van begin 2017 tot half mei wethouder in onze mooie gemeente. Omdat we bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 slechts één zetel verwierven ben ik nu weer Raadslid. Thuissituatie: Ik woon samen met Elisabeth in Kernhem. Hobby’s: Lezen, tuinieren, wandelen met Nikki ( onze hond) Mooiste plek

Meer over Harry van Huijstee